Košík je prázdný

ABRT (Automatic Bug Reporting Tool) je nástroj dostupný v systémech CentOS, který automaticky detekuje chyby, havárie a pády aplikací běžících na Linuxovém operačním systému. Po detekci problému ABRT automaticky shromáždí informace o chybě a umožňuje uživatelům snadno tyto informace odeslat vývojářům k analýze a opravě. V této příručce se zaměříme na konfiguraci ABRT pro automatické zasílání crash reportů na CentOS 7, což zjednodušuje proces hlášení chyb a zvyšuje šance na rychlé vyřešení problémů.

Instalace a základní konfigurace ABRT

Předtím, než začnete s konfigurací automatického zasílání reportů, musíte se ujistit, že je ABRT nainstalovaný a běží na vašem systému.

 1. Instalace ABRT

  Pro instalaci ABRT spusťte následující příkaz v terminálu:

  sudo yum install abrt abrt-cli
  
 2. Zapnutí služby ABRT

  Po instalaci je třeba zajistit, aby služba ABRT automaticky startovala při spuštění systému:

  sudo systemctl enable abrtd.service
  sudo systemctl start abrtd.service
  

 

Konfigurace automatického zasílání reportů

Po základní instalaci a nastavení služby je nutné konfigurovat ABRT pro automatické zasílání crash reportů.

 1. Úprava konfiguračního souboru ABRT

  Konfigurační soubory ABRT se nacházejí v adresáři /etc/abrt/. Pro automatické zasílání reportů je klíčový soubor abrt-action-save-package-data.conf, který ovlivňuje, jaké informace se o chybě shromáždí.

  Otevřete soubor pro editaci:

  sudo nano /etc/abrt/abrt-action-save-package-data.conf
  

  A ujistěte se, že je nastavení OpenGPGCheck nastaveno na yes, což zajišťuje ověření podpisu balíčku, a ProcessUnpackaged na yes, což umožňuje zpracování chyb z balíčků, které nejsou součástí oficiálního repozitáře.

 2. Nastavení reporteru

  Pro automatické zasílání reportů je třeba nastavit reporter-ureport, který odesílá anonymizované reporty na veřejné servery. Editujte soubor /etc/libreport/plugins/ureport.conf:

  sudo nano /etc/libreport/plugins/ureport.conf
  

  Ujistěte se, že URL je nastavena na správný server pro odesílání reportů. Pro výchozí nastavení můžete použít:

  URL=https://retrace.fedoraproject.org/faf/reports/
  
 3. Aktivace a testování

  Po konfiguraci všech potřebných nastavení restartujte službu ABRT, aby došlo k aplikaci změn:

  sudo systemctl restart abrtd.service
  
 1. Testování funkčnosti ABRT a automatického zasílání reportů můžete provést vyvoláním testovací chyby (například pomocí will_segfault z balíčku libreport-plugin-bugzilla).

 

Automatické zasílání crash reportů pomocí ABRT na CentOS 7 značně ulehčuje proces hlášení a správy chyb, což přispívá k rychlejší diagnostice a opravám problémů. Důležité je pravidelně kontrolovat a aktualizovat konfigurace ABRT, aby bylo zajištěno, že reporty jsou odesílány správně a efektivně.