Košík je prázdný

Smazání souborů z ext4 souborového systému nemusí nutně znamenat jejich definitivní ztrátu. V systému CentOS 7 existuje několik nástrojů, které umožňují obnovit smazané soubory, i když je důležité jednat co nejrychleji, aby se předešlo přepsání dat. Tento článek se zabývá procesem obnovy smazaných souborů na ext4 souborovém systému pomocí speciálně vyvinutých nástrojů.

Předpoklady

  • Nainstalovaný a spuštěný CentOS 7
  • Přístup k root uživateli nebo uživateli s sudo právy
  • ext4 souborový systém

Krok 1: Zastavení zápisu na disk

Před zahájením procesu obnovy je kriticky důležité zastavit veškerý zápis na disk, ze kterého chcete data obnovit. To zahrnuje zastavení databázových služeb, webových serverů a jakýchkoli jiných procesů, které mohou zapisovat na disk. Tím se minimalizuje riziko přepsání smazaných dat.

Krok 2: Instalace nástroje pro obnovu

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro obnovu souborů na ext4 systémech je extundelete. Nástroj extundelete můžete nainstalovat pomocí následujícího příkazu:

sudo yum install extundelete

Krok 3: Provedení obnovy

Po instalaci extundelete následujte tyto kroky pro obnovu souborů:

  1. Odpojte (nebo připojte pouze pro čtení) oddíl, ze kterého potřebujete obnovit soubory. To lze provést pomocí příkazu umount /dev/sdXn, kde sdXn je identifikátor vašeho oddílu.

  2. Spusťte extundelete s cestou k oddílu a volbou akce, kterou chcete provést. Pro obnovu všech smazaných souborů použijte:

    sudo extundelete /dev/sdXn --restore-all
    
  3. Obnovené soubory budou umístěny ve složce RECOVERED_FILES ve vašem aktuálním pracovním adresáři.

Krok 4: Kontrola a závěrečné kroky

Po dokončení procesu obnovy je důležité zkontrolovat obnovené soubory a ověřit jejich integritu. Pokud soubory nebyly obnoveny úspěšně nebo pokud chybí důležitá data, může být vhodné zkusit jiný nástroj pro obnovu nebo se obrátit na profesionální služby.

 

I když obnova smazaných souborů z ext4 souborového systému na CentOS 7 může být náročný úkol, použití správných nástrojů a postupů může zvýšit šance na úspěch. Je důležité jednat rychle a zastavit veškerý zápis na disk, abyste předešli přepsání dat, a také pečlivě zvážit výběr nástroje pro obnovu v závislosti na konkrétní situaci.