Košík je prázdný

Problémy s vysokým časem odezvy disků v SAN (Storage Area Network) mohou mít vážný dopad na výkon a dostupnost aplikací a služeb v podnikovém prostředí. Tyto problémy mohou být způsobeny řadou faktorů včetně konfigurace síťové infrastruktury, nastavení samotných disků nebo chybné konfigurace na straně serveru. V tomto článku se zaměříme na několik osvědčených postupů a řešení pro diagnostiku a řešení problémů s vysokým časem odezvy disků v SAN na operačním systému CentOS 7.

Diagnostika problému

1. Přezkoumání záznamů v systému

Prvním krokem při diagnostice je kontrola systémových logů. Pomocí příkazu dmesg a var/log/messages můžete vyhledat chyby související s diskovými operacemi nebo síťovými problémy. Záznamy mohou obsahovat informace o timeoutech, chybách vstupu/výstupu nebo problémech s připojením.

2. Monitorování výkonu

Využití nástroje iostat může pomoci identifikovat disky s vysokým časem odezvy. Spuštěním iostat -xm 5 získáte pravidelné aktualizace o výkonu disků, včetně průměrného času odezvy (await) a průměrné délky fronty (avgqu-sz).

3. Kontrola nastavení SAN a síťové infrastruktury

Ujistěte se, že konfigurace SAN a síťové infrastruktury jsou optimální a odpovídají doporučením výrobce. To zahrnuje kontrolu přepínačů, HBA (Host Bus Adapters) a nastavení cest.

Řešení problémů

1. Optimalizace nastavení síťového stacku

CentOS 7 umožňuje nastavit různé parametry síťového stacku pro zlepšení výkonu. Změnou parametrů v souboru /etc/sysctl.conf, jako jsou net.core.rmem_max, net.core.wmem_max, net.ipv4.tcp_rmem a net.ipv4.tcp_wmem, lze optimalizovat využití síťového provozu.

2. Úprava plánovače I/O

Výběr správného plánovače I/O může mít významný vliv na výkon disku. CentOS 7 umožňuje vybrat mezi několika plánovači, jako je CFQ (Completely Fair Queuing), Deadline nebo NOOP. Pro systémy využívající SAN se často doporučuje plánovač Deadline nebo NOOP pro snížení latence.

3. Multipathing

Zajistěte správnou konfiguraci multipathing, aby se zlepšila dostupnost a výkon připojení k SAN. Multipathing zajišťuje, že data mohou cestovat po více fyzických cestách, což redukuje riziko výpadku a může rovněž snížit čas odezvy.

4. Aktualizace firmware a ovladačů

Ujistěte se, že firmware a ovladače pro všechny komponenty síťového a úložného hardware jsou aktualizovány na nejnovější verze doporučené výrobcem. Zastaralý firmware nebo ovladače mohou způsobovat problémy s kompatibilitou nebo výkonem.

 

Problémy s vysokým časem odezvy disků v SAN mohou být komplexní a vyžadují systematický přístup k diagnostice a řešení. Využitím uvedených nástrojů a postupů můžete identifikovat a odstranit běžné příčiny těchto problémů na systémech s CentOS 7. Vždy je důležité postupovat metodicky a v případě potřeby konzultovat s podporou výrobce nebo odborníky na síťové a úložné systémy.