Košík je prázdný

Slowloris je typ útoku odmítnutí služby (DoS), který se zaměřuje na zranitelnosti v webových serverech a jejich implementaci protokolu HTTP. Útočník otevře několik spojení k cílovému serveru a velmi pomalu posílá hlavičky HTTP, aby udržel spojení otevřené a zabránil serveru v obsluze legitimních požadavků. Apache Tomcat je často používaný webový kontejner, který spouští Java aplikace a může být také cílem těchto útoků. V tomto článku probereme kroky, jak zabezpečit Tomcat proti Slowloris útokům na operačním systému CentOS 7.

Předpoklady

Před začátkem se ujistěte, že máte:

 • Nainstalovaný a běžící Apache Tomcat.
 • Přístup k serveru s oprávněními superuživatele.

Krok 1: Aktualizace systému a Tomcat

Začněte tím, že aktualizujete váš systém a nainstalované balíčky na nejnovější verzi. To pomůže zajistit, že máte nejnovější bezpečnostní opravy.

sudo yum update -y

Krok 2: Instalace modulu mod_security a mod_evasive

mod_security a mod_evasive jsou moduly Apache, které mohou pomoci ochránit váš server proti různým typům útoků, včetně Slowloris. I když Tomcat sám o sobě není Apache server, můžete použít Apache jako reverzní Proxy před Tomcatem, což umožňuje využít tyto moduly pro zvýšení bezpečnosti.

Instalujte Apache:

sudo yum install httpd -y

Pak nainstalujte mod_security a mod_evasive:

sudo yum install mod_security mod_evasive -y

Krok 3: Konfigurace Apache jako reverzní proxy

Editujte konfigurační soubor Apache (/etc/httpd/conf/httpd.conf), aby fungoval jako reverzní proxy pro Tomcat. Přidejte následující konfiguraci na konec souboru:

ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://localhost:8080/
ProxyPassReverse / http://localhost:8080/

Nahraďte localhost:8080 adresou a portem, na kterém běží váš Tomcat server.

Krok 4: Konfigurace mod_security a mod_evasive

Konfigurace mod_security a mod_evasive závisí na vašich specifických potřebách a prostředí. Základní konfigurace mod_evasive může vypadat takto:

Vytvořte konfigurační soubor mod_evasive:

sudo vi /etc/httpd/conf.d/mod_evasive.conf

A přidejte do něj základní direktivy:

<IfModule mod_evasive20.c>
  DOSHashTableSize  3097
  DOSPageCount    2
  DOSSiteCount    50
  DOSPageInterval   1
  DOSSiteInterval   1
  DOSBlockingPeriod  10
</IfModule>

Krok 5: Restart Apache a Tomcat

Po provedení všech změn restartujte Apache a Tomcat, aby se nová nastavení projevila:

sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl restart tomcat

 

Tímto jste provedli základní konfiguraci ochrany proti Slowloris útokům pro Tomcat běžící na CentOS 7. Je důležité pravidelně monitorovat vaše logy a upravovat konfiguraci podle potřeb vašeho provozu, aby bylo dosaženo nejlepší možné ochrany.