Košík je prázdný

Software Defined Networking (SDN) představuje moderní přístup k síťovému managementu, který umožňuje dynamické, programovatelné konfigurace sítě, zvyšuje efektivitu a snižuje náročnost na hardware. Jednou z populárních a široce používaných implementací SDN je OpenvSwitch, otevřený multivrstvý virtuální síťový přepínač. V následujícím článku se dozvíte, jak zřídit a spravovat sítě definované softwarově na operačním systému CentOS 7 s využitím OpenvSwitch.

Instalace OpenvSwitch na CentOS 7

 1. Příprava systému

  Před instalací OpenvSwitch je důležité zajistit, že váš systém je aktualizovaný:

  sudo yum update
  

  A nainstalovat potřebné závislosti:

  sudo yum install epel-release
  sudo yum install gcc make python-devel openssl-devel kernel-devel kernel-headers autoconf automake rpm-build redhat-rpm-config libtool
  
 2. Instalace OpenvSwitch

  Stáhněte nejnovější verzi OpenvSwitch:

  wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.15.0.tar.gz
  

  Rozbalte stáhnutý archiv a přejděte do adresáře:

  tar -xzf openvswitch-2.15.0.tar.gz
  cd openvswitch-2.15.0
  

  Následně zkompilujte a nainstalujte OpenvSwitch:

  ./boot.sh
  ./configure --with-linux=/lib/modules/`uname -r`/build
  make
  sudo make install
  sudo make modules_install
  

  Po instalaci načtěte modul OpenvSwitch:

  sudo /sbin/modprobe openvswitch
  
 3. Inicializace databáze OpenvSwitch

  Po instalaci je potřeba inicializovat databázi OpenvSwitch a spustit službu:

  sudo /usr/local/share/openvswitch/scripts/ovs-ctl start
  

 

Konfigurace síťového prostředí pomocí OpenvSwitch

 1. Vytvoření virtuálního síťového přepínače

  Pro zřízení virtuálního síťového přepínače použijte následující příkaz:

  sudo ovs-vsctl add-br br0
  
 2. Přidání portů do virtuálního přepínače

  Porty můžete přidat do vašeho virtuálního přepínače následovně:

  sudo ovs-vsctl add-port br0 eth0
  
 3. Konfigurace IP adresy pro virtuální přepínač

  Virtuálnímu přepínači můžete přiřadit IP adresu pro správu:

  sudo ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
  
 4. Ověření konfigurace

  Pro ověření vaší konfigurace můžete využít příkaz:

  sudo ovs-vsctl show
  

 

Správa a monitorování OpenvSwitch

 1. Zobrazení seznamu mostů

  sudo ovs-vsctl list-br
  
 2. Zobrazení seznamu portů na přepínači

  sudo ovs-vsctl list-ports br0
  
 3. Monitorování síťového provozu

  Pro monitorování síťového provozu na portech můžete použít nástroj tcpdump:

  sudo ovs-vsctl list-ports br0
  

OpenvSwitch nabízí flexibilní a efektivní řešení pro správu sítí definovaných softwarově. Jeho instalace a konfigurace na CentOS 7 je přímočará a umožňuje rychlé nasazení SDN v prostředích, které vyžadují dynamickou síťovou konfiguraci. S průběžnou správou a monitorováním můžete zajistit, že vaše síť bude vždy odpovídat aktuálním požadavkům a standardům.