Košík je prázdný

HashiCorp Vault představuje moderní řešení pro správu citlivých údajů (tajemství), jako jsou hesla, certifikáty nebo API klíče. Jeho integrace do automatizovaných deploy skriptů výrazně zvyšuje bezpečnost a efektivitu správy tajemství v rámci vývojových a provozních procesů. Tento článek poskytne praktický návod na integraci HashiCorp Vault s automatizovanými deploy skripty na operačním systému CentOS 7.

Předpoklady

Před zahájením integrace je nutné mít:

 • Nainstalovaný a nakonfigurovaný HashiCorp Vault server.
 • Operační systém CentOS 7 s právy správce (root).

Instalace HashiCorp Vault klienta

 1. Přidání HashiCorp repozitáře: Nejprve přidejte HashiCorp repozitář do vašeho systému CentOS 7:

  sudo yum install -y yum-utils
  sudo yum-config-manager --add-repo https://rpm.releases.hashicorp.com/RHEL/hashicorp.repo
  
 2. Instalace Vault klienta: Po přidání repozitáře nainstalujte Vault klienta:

  sudo yum install -y vault
  

 

Konfigurace Vault klienta

Po instalaci je nutné klienta nakonfigurovat tak, aby komunikoval s Vault serverem:

 1. Nastavení proměnných prostředí: Nastavte proměnné prostředí pro Vault adresu a token. Tyto informace získáte z konfigurace Vault serveru.

  export VAULT_ADDR='http://VAULT_SERVER_ADDRESS:8200'
  export VAULT_TOKEN='YOUR_VAULT_TOKEN'
  
 2. Ověření připojení: Ověřte, že Vault klient je správně nakonfigurován a může komunikovat s Vault serverem:

  vault status
  

 

Integrace s deploy skriptem

Po konfiguraci klienta můžete přistoupit k integraci Vault do vašich deploy skriptů:

 1. Načtení tajemství: Při deploy skriptu přidejte příkazy pro načtení potřebných tajemství z Vault. Příklad načtení hesla z Vault:

  DB_PASSWORD=$(vault kv get -field=password secret/myapp/database)
  
 2. Použití tajemství: Po načtení tajemství je můžete použít v konfiguračních souborech nebo přímo v deploy skriptech. Je důležité zabezpečit, aby tato tajemství nebyla vystavena nebo uložena na disk v čitelné formě.

Bezpečnostní doporučení

 • Minimální oprávnění: Ujistěte se, že token používaný pro přístup k Vault má minimální oprávnění potřebná pro čtení specifických tajemství.
 • Rotace tokenů: Pravidelně rotujte Vault tokeny a hesla k zajištění vyšší bezpečnosti.
 • Auditování: Zapněte auditování na Vault serveru pro sledování přístupů a operací s tajemstvími.

 

Integrace HashiCorp Vault do automatizovaných deploy skriptů na CentOS 7 zvyšuje bezpečnost a efektivitu správy tajemství. Důležité je dodržovat osvědčené postupy a bezpečnostní doporučení při práci s citlivými údaji.