Košík je prázdný

V dnešní době je správa softwaru v Linuxových distribucích, jako je CentOS, klíčová pro udržení systémů aktualizovaných a bezpečných. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak dosáhnout vysoké úrovně správy softwaru, je použití YUM (Yellowdog Updater, Modified) repozitářů, které umožňují snadnou instalaci, aktualizaci a odstraňování softwaru. Vytvoření vlastního YUM repozitáře na síťovém úložišti poskytuje flexibilitu a kontrolu nad distribucí softwaru ve vaší organizaci. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit a spravovat vlastní YUM repozitáře na síťovém úložišti pro CentOS 7.

Vytvoření YUM repozitáře

Příprava úložiště

 1. Instalace potřebných nástrojů: Prvním krokem je instalace createrepo, nástroje, který vám umožní vytvořit a spravovat váš YUM repozitář. Instalaci proveďte příkazem:
  yum install createrepo -y
  ​
 2. Příprava adresářové struktury: Vytvořte adresář, který bude sloužit jako kořen vašeho repozitáře. Pro tento příklad použijeme /var/www/HTML/repo/:
  mkdir -p /var/www/html/repo/
  ​

Vytvoření repozitáře

 1. Kopírování RPM balíčků: Do vytvořeného adresáře nakopírujte všechny RPM balíčky, které chcete zahrnout do vašeho repozitáře.
 2. Vytvoření repozitáře: Ve složce s RPM balíčky spusťte createrepo . pro vytvoření repozitáře:
  cd /var/www/html/repo/
  createrepo .
  ​

Konfigurace Apache HTTP serveru

Pro přístup k repozitáři přes HTTP je potřeba nakonfigurovat webový server. Pro CentOS 7 je často využíván Apache HTTP server.

 1. Instalace Apache HTTP serveru:
  yum install httpd -y
  ​
 2. Konfigurace Apache: Upravte konfigurační soubor Apache (/etc/httpd/conf/httpd.conf), abyste zajistili přístup k vašemu repozitáři.
 3. Spustění a povolení Apache serveru:
  systemctl start httpd
  systemctl enable httpd
  ​

 

Nastavení klienta pro použití vlastního repozitáře

 1. Vytvoření repozitářového souboru: Na klientovi vytvořte soubor s příponou .repo v adresáři /etc/yum.repos.d/, například myrepo.repo, s následujícím obsahem:
  [myrepo]
  name=My YUM Repository
  baseurl=http://your-server-ip/repo/
  enabled=1
  gpgcheck=0
  ​
 2. Čištění cache YUM: Aby byly změny zohledněny, je potřeba vyčistit cache YUM:
  yum clean all
  ​

Správa YUM repozitáře

Aktualizace repozitáře

Při přidávání nebo odstraňování RPM balíčků z adresáře repozitáře je potřeba repozitář aktualizovat pomocí příkazu createrepo --update /var/www/html/repo/.

Zabezpečení repozitáře

Pro zabezpečení vašeho repozitáře můžete nastavit omezení přístupu pomocí .htaccess nebo konfigurací Apache, případně použít SSL/TLS pro šifrovaný přenos dat.

Vytvoření a správa vlastního YUM repozitáře na síťovém úložišti může značně zjednodušit správu softwaru v CentOS 7. S těmito kroky můžete efektivně distribuovat softwarové balíčky uvnitř vaší sítě, což vám poskytuje kontrolu nad tím, jaké verze softwaru jsou instalovány a aktualizovány na vašich systémech.