Košík je prázdný

V tomto článku se podrobně seznámíme s procesem nastavení firewallu na operačním systému CentOS 7 za účelem automatického blokování IP adres, které opakovaně selhávají při pokusu o autentizaci SSH. Tato metoda zvýší bezpečnost systému tím, že zabrání potenciálním útočníkům v opakovaných pokusech o neautorizovaný přístup.

Předpoklady

Před zahájením se ujistěte, že:

 • Máte nainstalovaný CentOS 7.
 • Máte práva superuživatele nebo přístup přes sudo.

Krok 1: Instalace Fail2Ban

Fail2Ban je nástroj, který sleduje logy systému (např. /var/log/secure) a na základě definovaných pravidel blokuje IP adresy, které opakovaně selhají v autentizačních pokusech.

 1. Nejprve aktualizujte systémové balíčky pomocí příkazu:
  sudo yum update
  ​
 2. Instalujte Fail2Ban:
  sudo yum install epel-release
  sudo yum install fail2ban
  ​
 3. Po instalaci Fail2Ban spusťte a povolte službu, aby se spouštěla při startu systému:
  Po instalaci Fail2Ban spusťte a povolte službu, aby se spouštěla při startu systému:​

Krok 2: Konfigurace Fail2Ban

Fail2Ban umožňuje upravit jeho chování pomocí konfiguračních souborů v /etc/fail2ban. Pro bezpečnější úpravy doporučujeme vytvořit kopii souboru jail.conf jako jail.local.

 1. Zkopírujte konfigurační soubor:
  sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
  ​
 2. Otevřete soubor jail.local v textovém editoru:
  sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
  ​
 3. Nastavte základní direktivy v sekci [DEFAULT] podle potřeby, jako je doba banu a počet pokusů.

 

Krok 3: Konfigurace pravidla pro SSH

V souboru jail.local je třeba nastavit pravidlo pro SSH, obvykle v sekci [sshd].

 1. Ujistěte se, že sekce [sshd] obsahuje následující konfiguraci:
  [sshd]
  enabled = true
  port = ssh
  filter = sshd
  logpath = /var/log/secure
  maxretry = 5
  bantime = 600
  ​
  Tato konfigurace zapne ochranu pro SSH, nastaví maximální počet pokusů na 5 a dobu blokování na 600 sekund.

 

Krok 4: Aplikace změn a testování

Po konfiguraci Fail2Ban je nutné restartovat službu, aby se změny projevily.

 1. Restartujte službu Fail2Ban:
  sudo systemctl restart fail2ban
  ​
 2. Můžete zkontrolovat stav blokovaných IP adres pomocí:
  sudo fail2ban-client status sshd
  ​

Tímto způsobem jste úspěšně nakonfigurovali firewall na CentOS 7 pro automatické blokování IP adres, které opakovaně selhají při autentizaci SSH. Použitím Fail2Ban zvýšíte bezpečnost vašeho systému proti neautorizovaným přístupovým pokusům.