Košík je prázdný

iSCSI (Internet Small Computer System Interface) je síťový protokol, který umožňuje použití síťové infrastruktury pro připojení datových úložišť. Tento článek poskytuje podrobný návod na vytvoření a správu iSCSI LUN (Logical Unit Number) na systému CentOS 7, což umožňuje efektivní využívání síťového úložiště.

Příprava systému

Než začnete, ujistěte se, že váš systém je aktuální. Použijte následující příkazy pro aktualizaci vašeho systému CentOS 7:

sudo yum update
sudo yum install epel-release

Instalace a konfigurace iSCSI Target

iSCSI target je serverová komponenta iSCSI, která poskytuje úložiště klientům. Pro instalaci iSCSI target na CentOS 7 použijte:

sudo yum install targetcli

Po instalaci spusťte a povolte target službu pomocí následujících příkazů:

sudo systemctl start target
sudo systemctl enable target

Nyní použijte targetcli pro konfiguraci iSCSI targetu. Spusťte targetcli:

sudo targetcli

Vytvoření iSCSI LUN

V targetcli promptu proveďte následující kroky pro vytvoření iSCSI LUN:

 1. Vytvoření backstore (úložiště). Pokud používáte soubor jako úložiště, vytvořte jej následovně:
  /backstores/fileio create name=mylun size=10G /path/to/file.img
  ​
 2. Vytvoření iSCSI target:
  /iscsi create iqn.2024-04.com.example:target1
  ​
 3. Přidání ACL (Access Control List) pro autentizaci a autorizaci iSCSI initiatorů (klientů):
  /iscsi/iqn.2024-04.com.example:target1/tpg1/acls create iqn.2024-04.client:initiator
  ​
 4. Přiřazení LUN k targetu:
  /iscsi/iqn.2024-04.com.example:target1/tpg1/luns/ create /backstores/fileio/mylun
  ​

 

Po dokončení konfigurace zadejte exit pro opuštění targetcli.

Konfigurace Firewallu a SELinux

Pro povolení iSCSI komunikace konfigurujte firewall:

sudo firewall-cmd --add-service=iscsi-target --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Pokud používáte SELinux, ujistěte se, že konfigurace nebrání iSCSI provozu. V případě potřeby můžete SELinux dočasně nastavit do permissivního módu:

sudo setenforce 0

Nyní byste měli mít funkční iSCSI target na CentOS 7, který poskytuje LUNy pro síťové úložiště. Pro správu a monitorování iSCSI LUNů můžete používat targetcli. Důležité je také pravidelně zálohovat a monitorovat stav vašeho úložiště pro zajištění jeho spolehlivosti a bezpečnosti.