Košík je prázdný

SystemTap poskytuje nástroje pro monitorování a analýzu výkonu operačního systému Linux na úrovni jádra. Tento článek vás provede procesem instalace, konfigurace a použití SystemTap na CentOS 7, aby jste mohli efektivně monitorovat a diagnostikovat systém na úrovni jádra.

Instalace SystemTap

Před zahájením jakýchkoliv kroků se ujistěte, že váš systém je aktualizován pomocí příkazu sudo yum update. Po aktualizaci můžete přistoupit k instalaci SystemTap.

 1. Instalace balíčků: Pro instalaci SystemTap a nezbytných závislostí spusťte následující příkaz:

  sudo yum install systemtap systemtap-runtime kernel-devel
  

  Je důležité, aby byl nainstalován balíček kernel-devel odpovídající vaší verzi jádra. Verzi jádra můžete zkontrolovat příkazem uname -r.

 2. Instalace ladících symbolů: Pro podrobnější diagnostiku je potřeba nainstalovat ladící symboly pro jádro. To lze provést pomocí repozitáře debuginfo:
  sudo yum install yum-utils
  sudo debuginfo-install kernel-$(uname -r)
  ​

Konfigurace SystemTap

Před prvním použitím SystemTap je potřeba provést několik konfiguračních kroků:

 1. Příprava skriptů: SystemTap používá skripty pro definování úloh monitorování a diagnostiky. Skript je textový soubor s příponou .stp, který obsahuje definice a příkazy SystemTap.

 2. Testovací skript: Pro ověření, že SystemTap je správně nainstalován a nakonfigurován, vytvořte jednoduchý testovací skript s názvem hello_world.stp:

  global counter
  
  probe vfs.read {
   counter++
  }
  
  probe timer.s(5) {
   println("Počet operací VFS read: ", counter)
   exit()
  }
  
 1. Tento skript počítá operace VFS read a každých 5 sekund vypíše počet těchto operací.

Spuštění a analýza skriptu

Pro spuštění skriptu použijte příkaz sudo stap <název_skriptu.stp>. Například:

sudo stap hello_world.stp

Po spuštění bude skript monitorovat operace čtení ve virtuálním souborovém systému (VFS) a každých 5 sekund vypíše počet těchto operací. Tento jednoduchý příklad ilustruje, jak lze SystemTap použít pro sledování specifických událostí v systému.

Pokročilé monitorování a diagnostika

SystemTap umožňuje mnohem složitější diagnostické úlohy, včetně sledování výkonu síťových operací, analýzy výkonu aplikací nebo detekce deadlocků v jádru. Příklady pokročilých skriptů:

 • Monitorování síťového provozu: Skript pro analýzu množství přenášených dat na síťovém rozhraní.
 • Analýza výkonu aplikací: Sledování času stráveného v různých funkcích aplikace.

 

SystemTap představuje mocný nástroj pro vývojáře a systémové administrátory k monitorování a diagnostice operačních systémů Linux na úrovni jádra. Přestože jeho základní použití je poměrně jednoduché, pro efektivní využití v pokročilých scénářích je nutné se seznámit s rozsáhlou dokumentací a příklady skriptů.