Košík je prázdný

Quagga je pokročilý směrovací software, který umožňuje implementaci dynamického směrování v síťových prostředích. Na operačním systému CentOS 7 může Quagga podporovat protokoly jako RIP, OSPF a BGP. Tento článek poskytuje detailní návod na konfiguraci a správu Quaggy na CentOS 7 pro dynamické směrování.

Předpoklady

Před zahájením instalace se ujistěte, že máte:

 • Přístup k root uživateli nebo uživateli s sudo oprávněními
 • Funkční síťové připojení
 • Základní znalosti síťového směrování

Instalace Quagga

 1. Přidání repozitáře EPEL Nejdříve přidejte EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repozitář, který obsahuje balíčky potřebné pro instalaci Quaggy.

  sudo yum install epel-release -y
  
 2. Instalace Quagga Po přidání EPEL repozitáře nainstalujte Quagga pomocí YUM.
  sudo yum install quagga quagga-contrib -y
  ​

Konfigurace Quagga

Po instalaci Quaggy musíte konfigurovat její hlavní komponenty pro dynamické směrování.

 1. Základní nastavení

  • Zkopírujte vzorové konfigurační soubory do /etc/quagga.

   sudo cp /usr/share/doc/quagga*/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf
   sudo cp /usr/share/doc/quagga*/ospfd.conf.sample /etc/quagga/ospfd.conf
   
  • Nastavte patřičná oprávnění pro konfigurační soubory.

   sudo chown quagga:quagga /etc/quagga/*.conf
   sudo chmod 640 /etc/quagga/*.conf
   
 2. Konfigurace Zebra

  • Upravte /etc/quagga/zebra.conf, aby odpovídal vaší síťové konfiguraci.

   sudo nano /etc/quagga/zebra.conf
   
  • Přidejte síťová rozhraní a nastavte IP adresy podle vaší sítě.

   sudo chown quagga:quagga /etc/quagga/*.conf
   sudo chmod 640 /etc/quagga/*.conf
   
 3. Konfigurace OSPF

  • Upravte /etc/quagga/ospfd.conf pro OSPF.

   sudo nano /etc/quagga/zebra.conf
   
  • Konfigurujte OSPF podle vaší sítě, například definicí OSPF oblastí a určením, které rozhraní mají OSPF používat.

   sudo nano /etc/quagga/ospfd.conf
   

Správa Quagga

 1. Spuštění služby

  • Po konfiguraci spusťte Quagga služby.

   sudo systemctl start zebra ospfd
   
  • Nastavte služby, aby se spouštěly při startu systému.

   sudo systemctl enable zebra ospfd
   
 2. Monitoring a troubleshooting

  • Quagga nabízí nástroje pro monitoring a řešení problémů, například vtysh, univerzální rozhraní pro správu Quagga směrovacích protokolů.

   sudo vtysh
   
  • Pomocí show příkazů můžete získat informace o stavu směrovacích protokolů, například show ip route pro zobrazení směrovací tabulky.

Quagga na CentOS 7 nabízí robustní platformu pro dynamické směrování, podporující protokoly jako RIP, OSPF a BGP. Důkladná konfigurace a správa jsou klíčové pro úspěšné využití Quaggy ve vašem síťovém prostředí. Pravidelné monitorování a údržba zajišťují stabilní a efektivní síťové operace.