Košík je prázdný

Puppet je populární nástroj pro automatizaci konfigurace, který umožňuje správce systému efektivně spravovat konfiguraci několika serverů z jednoho centrálního místa. Aby bylo možné zajistit bezpečnou komunikaci mezi Puppet masterem a klienty (agents), je nutné použít SSL (Secure Socket Layer) certifikáty. Tento článek poskytuje podrobný návod na nastavení bezpečné komunikace mezi Puppet masterem a klienty na operačním systému CentOS 7.

Příprava prostředí

Než začnete s nastavením SSL certifikátů, ujistěte se, že Puppet master a všechny Puppet klienty běží na CentOS 7 a mají nainstalovaný Puppet. Puppet můžete nainstalovat pomocí YUM repozitáře Puppet Labs. Pro instalaci Puppet mastera na serveru použijte příkaz:

sudo yum install puppetserver

Na klientech nainstalujte Puppet agenta příkazem:

sudo yum install puppet-agent

Generování a podepisování certifikátů

 1. Inicializace Puppet Mastera

  Nejdříve spusťte Puppet mastera, aby automaticky vygeneroval hlavní SSL certifikát a klíč. Tento krok také inicializuje certifikační autoritu (CA) na Puppet masteru.

  sudo systemctl start puppetserver
  sudo systemctl enable puppetserver
  
 2. Generování certifikačních žádostí na klientech

  Na každém Puppet klientovi spusťte Puppet agenta, který vygeneruje novou certifikační žádost (CSR) a pošle ji Puppet masterovi.

  sudo puppet agent --test --waitforcert=60
  

  Tento příkaz také konfiguruje agenta tak, aby čekal 60 sekund na podepsání certifikátu.

 3. Podepisování certifikátů na Puppet Masteru

  Po vygenerování CSR na klientech se přihlaste na Puppet mastera a použijte nástroj puppetserver k zobrazení seznamu čekajících certifikačních žádostí:

  sudo puppetserver ca list
  

  Pro podepsání certifikátu pro konkrétní klienta použijte:

  sudo puppetserver ca sign --certname client_hostname
  

  Pokud chcete podepsat všechny čekající žádosti, můžete použít:

  sudo puppetserver ca sign --all
  

 

Automatizace procesu podepisování certifikátů

Pro automatizaci podepisování certifikátů můžete nakonfigurovat Puppet master, aby automaticky podepisoval certifikační žádosti od známých klientů. Toto nastavení se provádí úpravou souboru autosign.conf na Puppet masteru:

sudo nano /etc/puppetlabs/puppet/autosign.conf

V tomto souboru můžete specifikovat domény nebo konkrétní hostname klientů, jejichž certifikační žádosti budou automaticky podepisovány.

Zabezpečení komunikace

Po úspěšném podepsání a distribuci certifikátů mezi Puppet masterem a klienty je komunikace zabezpečena pomocí SSL. Toto zabezpečení zajišťuje, že všechny přenášené informace jsou šifrovány a nelze je snadno odposlechnout nebo zmanipulovat.

 

Použitím SSL certifikátů pro zabezpečení komunikace mezi Puppet masterem a klienty můžete výrazně zvýšit bezpečnost vaší infrastruktury. Výše uvedený návod poskytuje kroky pro generování, podepisování a distribuci SSL certifikátů, což je klíčové pro zabezpečenou a důvěryhodnou automatizaci konfigurace v Puppet prostředí.