Košík je prázdný

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) je protokol, který zvyšuje dostupnost a spolehlivost síťových služeb tím, že umožňuje automatické převzetí role aktivního routeru jiným routerem v případě selhání. Tento článek poskytuje podrobné informace o tom, jak nakonfigurovat a používat VRRP na systému CentOS 7 pro dosažení vysoké dostupnosti síťových služeb.

Předpoklady

Než začnete, ujistěte se, že máte:

 • Dva nebo více systémů s CentOS 7, připravených pro konfiguraci jako VRRP routery.
 • Síťová konfigurace, která dovoluje komunikaci mezi těmito systémy.
 • Práva superuživatele (root) na každém systému.

Instalace a konfigurace Keepalived

Keepalived je software, který implementuje VRRP na Linuxu. Pro instalaci Keepalived použijte následující příkaz:

yum install keepalived

Po instalaci je potřeba vytvořit konfigurační soubor keepalived.conf. Standardně se nachází v /etc/keepalived/.

Konfigurace Master Router

Na hlavním routeru (Master) otevřete soubor /etc/keepalived/keepalived.conf a přidejte následující konfiguraci:

vrrp_instance VI_1 {
  state MASTER
  interface eth0
  virtual_router_id 51
  priority 100
  advert_int 1
  authentication {
    auth_type PASS
    auth_pass 1111
  }
  virtual_ipaddress {
    192.168.1.10
  }
}

Zde:

 • state MASTER označuje, že tento router bude primárním routerem.
 • interface eth0 specifikuje síťové rozhraní, které bude použito.
 • virtual_router_id je identifikátor VRRP instance. Musí být unikátní v rámci sdílené sítě.
 • priority určuje prioritu routeru. Vyšší hodnota znamená vyšší prioritu.
 • virtual_ipaddress definuje virtuální IP adresu, která bude sdílena mezi routery.

Konfigurace Backup Router

Na záložním routeru (Backup) proveďte podobnou konfiguraci, ale se změnou stavu na BACKUP a nastavením nižší priority:

vrrp_instance VI_1 {
  state BACKUP
  interface eth0
  virtual_router_id 51
  priority 50
  advert_int 1
  authentication {
    auth_type PASS
    auth_pass 1111
  }
  virtual_ipaddress {
    192.168.1.10
  }
}

 

Spuštění a testování

Po dokončení konfigurace na obou routerech spusťte Keepalived:

systemctl start keepalived

Pro zajištění automatického spuštění Keepalived při startu systému použijte:

systemctl enable keepalived

Pro ověření funkčnosti VRRP můžete vypnout službu Keepalived nebo síťové rozhraní na primárním routeru a sledovat, zda dojde k automatickému převzetí role aktivního routeru záložním routerem.

 

VRRP a Keepalived poskytují efektivní řešení pro zajištění vysoké dostupnosti síťových služeb tím, že umožňují rychlou a automatickou reakci na selhání routeru. Konfigurace VRRP na CentOS 7 vyžaduje pečlivé plánování a testování, ale výsledkem je robustní síťová Infrastruktura schopná odolávat přerušení služeb způsobeného hardwarovým nebo softwarovým selháním.