Košík je prázdný

V posledních letech se kontejnerová orchestrace stala klíčovým prvkem v oblasti cloudových technologií a automatizace nasazování aplikací. Kubernetes se vyvinulo jako de facto standard pro orchestraci kontejnerů, což vyvolává potřebu efektivních a flexibilních řešení pro běh kontejnerů. Přestože Docker byl dlouho dominantním hráčem v této oblasti, alternativní řešení jako CRI-O nabízí vylepšenou integraci a optimalizaci pro prostředí Kubernetes. Tento článek poskytuje podrobný návod na instalaci a konfiguraci CRI-O na CentOS 7 jako alternativu k Dockeru pro běh kontejnerů v Kubernetes.

Předpoklady

 • Čistá instalace CentOS 7
 • Přístup k root uživateli nebo uživateli s sudo oprávněními
 • Nainstalovaný a nakonfigurovaný Kubernetes cluster

1. Příprava systému Nejprve je nutné připravit systém pro instalaci CRI-O. To zahrnuje aktualizaci systému a instalaci potřebných závislostí.

sudo yum update -y
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

2. Přidání CRI-O repozitáře CRI-O není ve výchozích repozitářích CentOS 7, proto je nutné přidat oficiální CRI-O repozitář.

sudo yum-config-manager --add-repo=https://cbs.centos.org/repos/paas7-crio-115-release/x86_64/os/

3. Instalace CRI-O Po přidání repozitáře můžeme nainstalovat CRI-O spolu s potřebnými moduly.

sudo yum install -y cri-o

4. Spuštění a povolení CRI-O Po instalaci je nutné CRI-O spustit a povolit jeho automatické spouštění při bootu systému.

sudo systemctl start crio
sudo systemctl enable crio

5. Konfigurace Kubernetes pro použití CRI-O Aby Kubernetes používal CRI-O jako svůj kontejnerový runtime, je nutné upravit konfiguraci kubeletu.

 • Otevřete soubor konfigurace kubeletu:
  sudo vi /etc/kubernetes/kubelet
  ​
 • Nastavte runtime na CRI-O přidáním následujícího řádku:
  --container-runtime=remote
  --container-runtime-endpoint='unix:///var/run/crio/crio.sock'
  --runtime-request-timeout=10m
  ​
 • Restartujte službu kubelet:
  sudo systemctl restart kubelet
  ​

6. Verifikace instalace Po dokončení konfigurace můžete zkontrolovat, zda Kubernetes úspěšně používá CRI-O jako kontejnerový runtime.

kubectl get nodes -o wide

 

Výstup by měl ukázat informace o vašich uzlech s CRI-O jako runtime.

CRI-O nabízí efektivní a optimalizovanou alternativu k Dockeru pro běh kontejnerů v Kubernetes. Následováním kroků uvedených v tomto článku můžete snadno nainstalovat a nakonfigurovat CRI-O na CentOS 7 a využít jeho plný potenciál ve vašem Kubernetes clusteru.