Košík je prázdný

Použití technologie Remote Direct Memory Access (RDMA) přes InfiniBand síť je klíčové pro dosažení vysoké propustnosti a nízké latence při přenosu dat mezi servery, což je nezbytné pro výpočetní úlohy vyžadující vysoký výkon, jako jsou clusterové výpočetní systémy, databáze v reálném čase, a aplikace pro zpracování velkých objemů dat. Tento článek vám poskytne podrobné instrukce k nastavení CentOS 7 pro podporu těchto technologií.

Předpoklady

Před zahájením konfigurace se ujistěte, že váš systém splňuje následující předpoklady:

  • Instalovaný operační systém CentOS 7.
  • Alespoň jeden InfiniBand adaptér je fyzicky připojen a správně identifikován systémem.
  • Připojení k InfiniBand síti.

Instalace a Konfigurace Ovladačů

1. Aktualizace Systému

Prvním krokem je aktualizace vašeho systému. Otevřete terminál a spusťte následující příkaz:

sudo yum update

2. Instalace InfiniBand Podpory

Nainstalujte potřebné balíčky pro podporu InfiniBand a RDMA. Tyto balíčky zahrnují ovladače, knihovny a nástroje nezbytné pro správu a konfiguraci.

sudo yum groupinstall "Infiniband Support"
sudo yum install infiniband-diags perftest qperf

Konfigurace Sítě

1. Konfigurace IP přes InfiniBand (IPoIB)

RDMA komunikace vyžaduje, aby na InfiniBand adaptérech byly nakonfigurovány IP adresy. To umožňuje komunikaci mezi zařízeními na IP úrovni přes InfiniBand síť.

  • Zjistěte název vašeho InfiniBand rozhraní pomocí příkazu ibv_devinfo.
  • Vytvořte konfigurační soubor pro rozhraní, například /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib0, a nastavte IP adresu, masku a další síťové parametry.

2. Zajištění Automatického Spuštění

Pro zajištění automatického spuštění InfiniBand služeb při startu systému povolte a spusťte službu rdma.

sudo systemctl enable rdma
sudo systemctl start rdma

Testování Konfigurace

Po dokončení konfigurace je důležité provést testy pro ověření funkčnosti RDMA.

  • Použijte nástroj ibping pro testování konektivity na úrovni InfiniBand.
  • Pro testování výkonu RDMA přenosu využijte ibv_rc_pingpong na straně serveru a klienta.

Pokročilá Konfigurace a Ladění

Pro dosažení maximálního výkonu můžete provést pokročilou konfiguraci a ladění.

  • Ladění MTU: Nastavte maximální přenosovou jednotku (MTU) na nejvyšší možnou hodnotu pro vaše InfiniBand rozhraní pro zvýšení efektivity přenosu.
  • Konfigurace Partition Key (P_Key): P_Key odděluje síťový provoz do různých logických segmentů. Pro zabezpečení a optimalizaci výkonu konfigurujte P_Key podle potřeby vaší aplikace.

 

Konfigurace CentOS 7 pro využití RDMA přes InfiniBand síť je komplexní, ale zásadní úkol pro zlepšení výkonu výpočetních a síťových operací. Následováním uvedených kroků zajistíte, že váš systém bude správně nakonfigurován pro vysokorychlostní přenos dat. Pro další optimalizaci a ladění se doporučuje konzultovat s dokumentací k vašim konkrétním InfiniBand zařízením a průběžně monitorovat výkon síťového provozu.