Košík je prázdný

Vagrant je nástroj pro vytváření a správu virtualizovaných vývojových prostředí prostřednictvím jednoduchých konfiguračních souborů. Jeho použití zjednodušuje proces vývoje a testování aplikací, umožňuje vývojářům rychle vytvářet a konfigurovat izolovaná prostředí, která jsou nezávislá na hostitelském operačním systému. V tomto článku probereme, jak pomocí Vagrantu vytvořit a spravovat izolované vývojové prostředí na operačním systému CentOS 7.

Instalace a konfigurace Vagrantu

 1. Předpoklady

  • Nejprve je nutné mít nainstalovaný VirtualBox nebo jiný podporovaný provider. VirtualBox je volně dostupný virtualizační nástroj, který Vagrant používá pro vytváření virtuálních strojů.
  • Operační systém CentOS 7 musí být aktualizován na nejnovější verzi.
 2. Instalace Vagrantu

  • Vagrant lze na CentOS 7 nainstalovat pomocí YUM repozitáře. Otevřete terminál a spusťte následující příkazy:
   sudo yum -y install https://releases.hashicorp.com/vagrant/$(curl -s https://releases.hashicorp.com/vagrant/ | grep -oP 'vagrant_[^"]+' | sort -V | tail -1)/vagrant_$(curl -s https://releases.hashicorp.com/vagrant/ | grep -oP 'vagrant_[^"]+' | sort -V | tail -1)_x86_64.rpm
   ​
  • Tím dojde ke stažení a instalaci nejnovější verze Vagrantu.
 3. Konfigurace Vagrant boxu

  • Vagrant boxy jsou přednastavené obrazy, které slouží jako základ pro vývojová prostředí. Pro vývoj na CentOS 7 můžete použít oficiální box CentOS 7.
  • Vytvoření nového Vagrantfile a inicializace boxu:
   mkdir my_centos7_project
   cd my_centos7_project
   vagrant init centos/7
   ​
  • Tento příkaz vytvoří nový konfigurační soubor Vagrantfile ve vašem projektovém adresáři.

Spuštění a připojení k virtuálnímu stroji

 • Po konfiguraci boxu spusťte virtuální stroj pomocí příkazu:
  vagrant up
  ​
 • Pro připojení k virtuálnímu stroji použijte příkaz:
  vagrant ssh
  ​
 • Nyní jste připojeni k virtuálnímu stroji a můžete začít s vývojem.

Správa prostředí

 • Stav virtuálního stroje: Pro zobrazení stavu všech virtuálních strojů ve Vagrant projektu použijte příkaz vagrant status.
 • Zastavení virtuálního stroje: Virtuální stroj můžete zastavit příkazem vagrant halt.
 • Odstranění virtuálního stroje: Pro odstranění virtuálního stroje a všech souvisejících zdrojů použijte příkaz vagrant destroy.

Vagrant poskytuje jednoduchý a efektivní způsob, jak vytvářet a spravovat izolovaná vývojová prostředí. Díky jeho použití můžete snadno replikovat vývojové a testovací prostředí bez nutnosti zásahů do hostitelského operačního systému. S nástrojem Vagrant a CentOS 7 můžete rychle nastavit konzistentní vývojové prostředí, což zvyšuje produktivitu a snižuje potenciální problémy při nasazování aplikací.