Košík je prázdný

HTTP/3 je nejnovější verze protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP), která přináší vylepšení v rychlosti a bezpečnosti webové komunikace. HTTP/3 používá transportní protokol QUIC, který snižuje latenci připojení tím, že eliminuje několik výměn zpráv potřebných pro nastavení spojení. Pro správce webových serverů, kteří používají Nginx na systému CentOS 7, je aktualizace na HTTP/3 klíčová pro zvýšení výkonu a bezpečnosti svých webových stránek. Tento článek poskytuje krok za krokem instrukce pro konfiguraci Nginx s podporou HTTP/3 na CentOS 7.

Předpoklady

Před zahájením instalace a konfigurace se ujistěte, že váš systém splňuje následující předpoklady:

 • CentOS 7 s root přístupem
 • Nainstalovaný Nginx (nejnovější stabilní verze doporučena)
 • SSL/TLS certifikát (můžete použít Let's Encrypt pro bezplatný certifikát)

Krok 1: Instalace závislostí

Před konfigurací Nginx pro použití HTTP/3 je třeba nainstalovat potřebné závislosti. QUIC a HTTP/3 vyžadují knihovnu OpenSSL s podporou QUIC. Na CentOS 7 může být potřeba kompilace OpenSSL zdrojů s podporou QUIC.

 1. Instalujte nástroje pro kompilaci a Git:

  yum install -y git gcc make pcre-devel zlib-devel
  
 2. Klonujte OpenSSL s podporou QUIC z GitHubu a kompilujte:

  git clone --depth 1 https://github.com/quictls/openssl.git
  cd openssl
  ./config enable-tls1_3 --prefix=/usr/local/ssl --openssldir=/usr/local/ssl shared zlib
  make && make install
  

 

Krok 2: Instalace a konfigurace Nginx

Protože oficiální balíčky Nginx momentálně nepodporují HTTP/3, budete muset Nginx zkompilovat zdrojový kód s podporou QUIC a HTTP/3.

 1. Stáhněte si nejnovější stabilní verzi Nginx a příslušný patch pro HTTP/3:

  wget http://nginx.org/download/nginx-1.20.0.tar.gz
  tar zxvf nginx-1.20.0.tar.gz
  cd nginx-1.20.0
  
 2. Aplikujte patch pro HTTP/3 a konfigurujte Nginx:

  git apply ../path/to/http3/patch
  ./configure --with-openssl=/path/to/your/openssl --with-openssl-opt=enable-tls1_3 --with-http_v3_module --with-stream_quic_module
  make
  make install
  

 

Krok 3: Konfigurace Nginx pro použití HTTP/3

Po instalaci Nginx s podporou HTTP/3 je třeba upravit konfigurační soubor pro zapnutí HTTP/3.

 1. Otevřete hlavní konfigurační soubor Nginx (/usr/local/nginx/conf/nginx.conf) a přidejte listen 443 ssl http3; do serverové bloky pro váš doménový název.

 2. Ujistěte se, že SSL/TLS konfigurace je správně nastavena, včetně cest k vašim SSL certifikátům.

Krok 4: Restart Nginx

Po konfiguraci Nginx restartujte službu, aby se změny projevily:

systemctl restart nginx

Konfigurací Nginx na CentOS 7 pro použití HTTP/3 vylepšíte rychlost a bezpečnost vašich webových stránek. Díky snížení latence a zvýšené bezpečnosti, kterou HTTP/3 poskytuje, budou vaše Webové stránky přístupnější a odolnější proti útokům. Nezapomeňte pravidelně aktualizovat vaše systémy a software, abyste si udrželi tyto výhody.