Košík je prázdný

V dnešním digitálním světě je nepřetržitá dostupnost služeb klíčová pro podniky všech velikostí. Jedním z osvědčených řešení pro zajištění vysoké dostupnosti (High Availability - HA) aplikací a služeb je vytvoření clusteru. V tomto článku se zaměříme na postup vytvoření a konfigurace HA clusteru s využitím nástrojů Pacemaker a Corosync na operačním systému CentOS 7.

Předpoklady

Pro účely tohoto návodu budeme předpokládat, že máte připraveny dva servery s CentOS 7, které jsou propojeny v síti a mají přidělené statické IP adresy. Dále budeme předpokládat, že na obou serverech máte plná administrátorská práva.

Instalace softwaru

Nejprve je nutné na oba servery nainstalovat potřebný software - Corosync, Pacemaker a nástroje pro správu clusteru. Tuto instalaci provedete pomocí následujících příkazů:

sudo yum install -y pacemaker corosync pcs fence-agents-all

Po instalaci je důležité na obou serverech povolit a spustit služby pcsd (Pacemaker/Corosync Configuration System Daemon):

sudo systemctl enable pcsd
sudo systemctl start pcsd

Konfigurace autentizace

Aby mohly servery v clusteru spolehlivě komunikovat, je nutné nastavit vzájemnou autentizaci. Vytvořte a synchronizujte uživatele pro správu clusteru na obou serverech pomocí příkazu:

sudo pcs cluster auth node1 node2 -u hacluster -p <heslo>

Přitom node1 a node2 jsou hostname nebo IP adresy vašich serverů a <heslo> je heslo, které si zvolíte pro uživatele hacluster.

Vytvoření clusteru

Po úspěšné autentizaci můžete vytvořit cluster. Následující příkaz definuje nový cluster s názvem my_cluster:

sudo pcs cluster setup --name my_cluster node1 node2

Následně je potřeba cluster spustit na obou serverech:

sudo pcs cluster start --all

Konfigurace Corosync a Pacemaker

Pro správnou funkci HA clusteru je důležité správně nastavit Corosync a Pacemaker. Konfigurace Corosync zahrnuje definování komunikačních protokolů a adres, zatímco Pacemaker umožňuje správu zdrojů a politik HA.

Vytvoření základního nastavení pro cluster lze provést pomocí webového rozhraní nebo příkazové řádky pcs. Například, pro nastavení základní politiky pro opětovné spuštění služeb v případě selhání:

sudo pcs property set stonith-enabled=false
sudo pcs property set no-quorum-policy=ignore

Testování clusteru

Po konfiguraci je důležité cluster otestovat. Můžete například vytvořit testovací zdroj a sledovat, jak se cluster chová při jeho výpadku:

sudo pcs resource create my_resource ocf:pacemaker:Dummy op monitor interval=30s

Pak můžete simulovat výpadek služby a sledovat, jak cluster reaguje a přesouvá zdroje na druhý uzel.

 

Vytvoření a konfigurace vysoko dostupného clusterového řešení s využitím Pacemaker a Corosync na CentOS 7 vyžaduje pečlivou přípravu a porozumění konceptům HA. Tento článek vám poskytl základní přehled o tom, jak začít. Důležité je pokračovat v experimentování s různými konfiguračními možnostmi a testování vašeho clusteru v různých scénářích, aby byla zajištěna jeho maximální efektivnost a odolnost.