Košík je prázdný

V prostředí CentOS 7 může být konfigurace logování pro Apache nebo Nginx webové servery klíčová pro správu a bezpečnost vašeho serveru. Oddělení logů podle virtuálních hostů umožňuje lepší organizaci a usnadňuje analýzu přístupu nebo problémů specifických pro jednotlivé Webové stránky. Tento článek poskytuje konkrétní kroky, jak nakonfigurovat logování pro Apache a Nginx s tímto cílem.

Apache

 1. Instalace a základní konfigurace

  • Ujistěte se, že máte nainstalovaný Apache webový server (httpd v CentOS). Můžete jej nainstalovat pomocí příkazu yum install httpd.
 2. Konfigurace virtuálních hostů

  • Pro oddělení logů je nejprve potřeba nakonfigurovat virtuální hosty. Konfigurační soubory pro virtuální hosty jsou typicky umístěny v /etc/httpd/conf.d/.
  • Vytvořte nový konfigurační soubor pro každý virtuální host, například mysite.conf, a nakonfigurujte virtuální hosty podle potřeby.
 3. Konfigurace logování

  • Uvnitř každé <VirtualHost> direktivy přidejte příkazy pro specifikaci cesty a názvu log souborů. Příklad:
   ErrorLog /var/log/httpd/mysite_error.log
   CustomLog /var/log/httpd/mysite_access.log combined
   ​
  • Tímto způsobem můžete pro každý virtuální host definovat samostatné soubory pro logování chyb a přístupů.
 4. Restart Apache

  • Aby se nová konfigurace projevila, restartujte Apache server pomocí příkazu systemctl restart httpd.

 

Nginx

 1. Instalace a základní konfigurace

  • Ujistěte se, že máte nainstalovaný Nginx. Pokud ne, nainstalujte jej pomocí yum install nginx.
 2. Konfigurace virtuálních hostů

  • Pro Nginx se konfigurace virtuálních hostů (server bloků) provádí v souborech v adresáři /etc/nginx/conf.d/.
  • Pro každý virtuální host vytvořte konfigurační soubor, například mysite.conf.
 3. Konfigurace logování

  • V rámci každého server bloku můžete specifikovat cesty k logovacím souborům pro přístup a chyby. Příklad:
   access_log /var/log/nginx/mysite_access.log;
   error_log /var/log/nginx/mysite_error.log;
   ​
  • Tímto způsobem zajistíte, že každý virtuální host bude mít své vlastní logy.
 1. Restart Nginx

  • Pro aplikování změn restartujte Nginx pomocí systemctl restart nginx.

Závěrem, oddělení logů podle virtuálních hostů je efektivní strategie pro organizaci a analýzu logovacích dat vašich webových serverů. Postupujte podle výše uvedených kroků pro konfiguraci Apache nebo Nginx na CentOS 7, abyste měli lepší kontrolu nad logováním a zjednodušili správu serveru.