Košík je prázdný

V dnešní době je bezpečnost dat klíčovým aspektem IT. Zabezpečené smazání dat znamená odstranění informací tak, aby nebylo možné je obnovit za žádných okolností. Tento článek se zaměřuje na implementaci zabezpečeného mazání dat na operačním systému CentOS 7.

Přehled nástrojů pro zabezpečené mazání

V první řadě je důležité pochopit, že standardní mazání souborů nezajišťuje jejich nevratnost. Soubory jsou typicky odstraněny z indexu souborového systému, ale samotná data zůstávají na disku a mohou být obnovena. K zajištění skutečného smazání dat je třeba použít nástroje, které data přepíší náhodnými daty nebo specifickými vzory tak, aby nebyla obnovitelná.

1. Shred

Shred je nástroj příkazové řádky dostupný ve většině distribucí Linuxu, včetně CentOS 7, který umožňuje bezpečné vymazání souborů přepsáním. Shred může přepsat soubor několikrát různými vzory, aby znemožnil jeho obnovu.

Instalace a použití Shred

Shred je obvykle součástí balíčku coreutils, takže by měl být na většině systémů CentOS předinstalován. Můžete jej použít následovně:

shred -n 3 -z -u /cesta/k/souboru
  • -n 3 určuje, že soubor bude přepsán 3krát.
  • -z přidává další průchod, který přepíše soubor nulami, aby zamaskoval mazání.
  • -u nakonec odstraní soubor.

2. Wipe

Wipe je další nástroj pro bezpečné mazání souborů, který používá složitější metody přepisování než Shred.

Instalace a použití Wipe

Wipe může být nainstalován z repozitáře EPEL:

sudo yum install epel-release
sudo yum install wipe

Použití:

wipe /cesta/k/souboru nebo adresáři

3. Secure-delete

Balíček secure-delete poskytuje soubor nástrojů pro bezpečné mazání souborů, včetně mazání volného místa na disku, což je užitečné pro zabezpečení dat, která již byla odstraněna, ale nebyla bezpečně přepsána.

Instalace a použití Secure-delete

sudo yum install secure-delete

Nástroje obsažené v balíčku:

  • srm pro bezpečné mazání souborů
  • sswap pro bezpečné mazání swapovacího prostoru
  • sdmem pro bezpečné mazání paměti

Příklad použití srm:

srm /cesta/k/souboru

Zabezpečené smazání dat na CentOS 7 lze efektivně provést pomocí nástrojů jako Shred, Wipe nebo balíčku Secure-delete. Je důležité si uvědomit, že po použití těchto nástrojů nebudou data obnovitelná, což je žádoucí pro ochranu citlivých informací, ale vyžaduje pečlivé zvážení před smazáním jakýchkoli dat.