Košík je prázdný

Checkpoint/Restore In Userspace (CRIU) je nástroj, který umožňuje zmrazení běžícího procesu na Linuxovém systému a jeho následné obnovení. Tato funkčnost je užitečná pro řadu účelů, včetně migrace procesů mezi hostiteli bez potřeby vypínání a opětovného spouštění, což je obzvláště výhodné v prostředí s vysokou dostupností. V tomto článku se podíváme na to, jak CRIU konfigurovat a používat na operačním systému CentOS 7.

Instalace CRIU Před zahájením jakékoliv konfigurace je nutné CRIU nainstalovat. Na CentOS 7 může být instalace CRIU prováděna prostřednictvím repozitářů EPEL, což vyžaduje, abyste měli tuto repozitářovou skupinu přidanou do svého systému.

 1. Přidání EPEL repozitáře:
  sudo yum install epel-release
  
 2. Instalace CRIU:
  sudo yum install criu
  

Po instalaci ověřte verzi CRIU a jeho dostupnost pomocí příkazu:

criu --version

Konfigurace CRIU Konfigurace CRIU na CentOS 7 nevyžaduje rozsáhlé změny v systémové konfiguraci. Nicméně, je důležité ujistit se, že váš systém a jádro podporují nezbytné funkce, jako jsou namespaces a cgroups, které CRIU pro svůj běh potřebuje.

 1. Zkontrolujte, zda vaše jádro podporuje CRIU:
  criu check
  

Pokud příkaz vrátí, že váš systém je kompatibilní, můžete pokračovat. V opačném případě budete muset provést potřebné úpravy jádra nebo aktualizaci.

Použití CRIU S CRIU můžete provádět dvě hlavní akce: vytvoření checkpointu běžící aplikace a její obnovení z tohoto checkpointu.

 1. Vytvoření checkpointu aplikace: Nejprve spusťte aplikaci, kterou chcete zmrazit. Poté použijte CRIU k vytvoření jejího checkpointu:
  sudo criu dump -t <PID aplikace> --images-dir /cesta/k/složce/checkpointu --leave-running
  ​

Tento příkaz vytvoří checkpoint běžící aplikace identifikované jejím PID (Process ID) a uloží data checkpointu do určeného adresáře, přičemž aplikace bude stále běžet.

 1. Obnovení aplikace z checkpointu: Pro obnovení aplikace z předtím vytvořeného checkpointu použijte:
  sudo criu restore --images-dir /cesta/k/složce/checkpointu
  ​

 

Tento příkaz obnoví aplikaci do stavu, v jakém byla v momentě vytvoření checkpointu.

CRIU je mocný nástroj pro správu aplikací na Linuxových systémech, umožňující jejich zmrazení a obnovení bez potřeby restartu. Tento průvodce vám poskytl základní informace o tom, jak CRIU nainstalovat, konfigurovat a používat na CentOS 7. Je důležité si uvědomit, že pro efektivní využití CRIU je potřeba mít solidní znalosti Linuxového operačního systému a jeho jádra.