Košík je prázdný

RAID (Redundant Array of Independent Disks) je metoda, která umožňuje spojit více fyzických disků do jednoho logického úložiště za účelem zvýšení výkonu, zabezpečení dat, nebo obojího. V prostředí Linuxu, jako je CentOS 7, lze RAID konfigurovat na softwarové úrovni bez potřeby specializovaného hardwaru. Tento článek vás provede procesem vytvoření a správy softwarového RAIDu s důrazem na optimalizaci výkonu a redundanci dat.

Předpoklady

Než začnete, ujistěte se, že máte:

  • Instalovaný systém CentOS 7.
  • Alespoň dva nevyužité pevné disky pro vytvoření RAID pole.
  • Přístup k terminálu s právy roota nebo přes sudo.

1. Instalace nástrojů pro správu RAID

Prvním krokem je instalace nástrojů pro správu RAID. CentOS 7 používá mdadm pro správu softwarového RAIDu. Pro instalaci spusťte následující příkaz v terminálu:

yum install mdadm -y

2. Identifikace disků

Před vytvořením RAID pole je nutné identifikovat disky, které budou použity. Použijte příkaz lsblk nebo fdisk -l pro zobrazení dostupných disků.

3. Vytvoření RAID pole

V závislosti na vašich potřebách výkonu a redundanci můžete zvolit různé úrovně RAID. Pro účely tohoto návodu vytvoříme RAID 1, což zrcadlí data na dvou discích, čímž zajišťuje vysokou míru redundance.

Spusťte následující příkaz pro vytvoření RAID 1 pole s názvem md0 ze dvou disků /dev/sdb a /dev/sdc:

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc

4. Formátování a montáž RAID pole

Po úspěšném vytvoření RAID pole je třeba jej naformátovat a připojit k systému. Pro formátování použijte ext4 nebo jiný souborový systém podle vašeho výběru:

mkfs.ext4 /dev/md0

Následně vytvořte mount point a připojte RAID pole:

mkdir /mnt/raid1
mount /dev/md0 /mnt/raid1

5. Konfigurace automatického připojení při startu

Pro automatické připojení RAID pole při startu systému přidejte záznam do souboru /etc/fstab:

/dev/md0 /mnt/raid1 ext4 defaults 0 0

6. Správa a monitoring RAID

Pro zobrazení stavu RAID pole použijte příkaz mdadm --detail /dev/md0. Je důležité pravidelně monitorovat stav RAID, aby bylo možné včas odhalit a řešit případné problémy.

7. Zálohování a obnova

Ačkoliv RAID poskytuje určitou míru ochrany dat, neměl by být považován za náhradu za pravidelné zálohování. Zajistěte, že vaše data jsou pravidelně zálohována na externí úložiště nebo cloudovou službu.

 

Softwarový RAID na CentOS 7 nabízí flexibilní a cenově dostupnou možnost pro zvýšení výkonu a zabezpečení dat. Při správné konfiguraci a pravidelném monitorování může RAID výrazně přispět k celkové spolehlivosti vašeho systému.