Košík je prázdný

Webový aplikační firewall (WAF) je zásadní komponenta pro zabezpečení vaší webové aplikace. Jednou z efektivních metod, jak implementovat WAF, je použití OpenResty na operačním systému CentOS 7. OpenResty kombinuje výkonný webový server Nginx s možností programování v Lua, což umožňuje flexibilní a efektivní zpracování požadavků a zabezpečení aplikace.

Instalace OpenResty

Než začnete, ujistěte se, že váš systém je aktualizovaný a máte nainstalovaný EPEL repozitář. Pokud ne, můžete jej přidat pomocí příkazu:

sudo yum install epel-release

Nainstalujte OpenResty spolu s potřebnými závislostmi:

sudo yum install yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo https://openresty.org/package/centos/openresty.repo
sudo yum install openresty openresty-resty

Konfigurace OpenResty pro WAF

Po úspěšné instalaci OpenResty musíte provést několik konfiguračních změn, abyste OpenResty přizpůsobili pro použití jako WAF.

 1. Vytvoření konfiguračního souboru pro WAF

Vytvořte konfigurační soubor pro vaše WAF pravidla. Tento soubor bude obsahovat Lua skripty pro detekci a blokování škodlivých požadavků.

sudo mkdir /etc/openresty/waf
sudo vim /etc/openresty/waf/waf.conf

V tomto souboru můžete definovat pravidla pro blokování určitých typů požadavků, například SQL Injection nebo Cross-Site Scripting (XSS).

 1. Integrace WAF konfigurace do OpenResty

V souboru /usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf přidejte následující direktivu do http bloku, aby nginx načetl vaši WAF konfiguraci:

http {
  ...
  include /etc/openresty/waf/waf.conf;
  ...
}
 1. Psaní Lua skriptů pro detekci a blokování hrozeb

OpenResty umožňuje psát velmi flexibilní a výkonné skripty v Lua. Tyto skripty můžete použít k analýze požadavků a rozhodování, zda je požadavek legitimní nebo zda obsahuje potenciální hrozbu.

Příklad skriptu pro blokování SQL injection:

local attack_patterns = {"select", "union", "insert", "delete", "update"}
local args = ngx.req.get_uri_args()

for key, val in pairs(args) do
  for _, pattern in ipairs(attack_patterns) do
    if string.match(val, pattern) then
      ngx.log(ngx.ERR, "SQL Injection attempt detected: ", val)
      ngx.exit(ngx.HTTP_FORBIDDEN)
    end
  end
end

 

Testování a ladění

Po konfiguraci a implementaci vašich WAF pravidel je důležité provést důkladné testování a ladění, abyste se ujistili, že váš WAF efektivně blokuje hrozby bez ovlivnění legitimního provozu.

 • Spusťte OpenResty a sledujte logy pro detekci možných falešných pozitivů nebo chybějících hrozeb.
 • Použijte nástroje jako OWASP ZAP nebo Burp Suite k simulaci útoků a ověření, že vaše WAF pravidla fungují správně.

 

Implementace WAF pomocí OpenResty na CentOS 7 vyžaduje počáteční konfiguraci a ladění, ale díky flexibilitě Lua skriptů a výkonnosti nginx je možné vytvořit velmi efektivní řešení pro zabezpečení vašich webových aplikací. Vždy se ujistěte, že vaše WAF pravidla jsou aktuální a pravidelně je testujte proti novým hrozbám.