Košík je prázdný

V dnešní době je nezbytné zajistit, aby síťová Infrastruktura byla nejen spolehlivá, ale také aby splňovala všechny požadavky na rychlost a reakční dobu. Tento článek se zaměřuje na implementaci automatizovaného testování síťové propustnosti a latence mezi servery běžícími na operačním systému CentOS 7, což je populární distribuce Linuxu vhodná pro servery.

 

Automatizované testování síťové propustnosti a latence mezi servery je klíčové pro udržení a zlepšování kvality síťových služeb. Testování pomáhá identifikovat potenciální úzká místa v síťové infrastruktuře a umožňuje správcům sítě provádět potřebné úpravy pro optimalizaci výkonu.

Nástroje pro testování

Pro účely tohoto článku se zaměříme na dva hlavní nástroje, které jsou dostupné na CentOS 7 a jsou široce používány pro testování síťové propustnosti a latence: iperf3 a ping.

 • iperf3: Je nástroj na příkazové řádce pro testování síťové propustnosti mezi dvěma koncovými body. Umožňuje měřit maximální síťovou propustnost TCP a UDP.

 • ping: Jedná se o základní nástroj pro testování latence síťového spojení. Měří dobu potřebnou k přenosu malých datových balíčků mezi hostitelským a cílovým systémem.

Instalace nástrojů

 1. Instalace iperf3

  • Otevřete terminál na vašem CentOS 7 serveru.
  • Spusťte příkaz sudo yum install epel-release -y pro přidání EPEL repozitáře.
  • Nainstalujte iperf3 pomocí sudo yum install iperf3 -y.
 2. Instalace a konfigurace ping

  • Ping je již předinstalován na většině distribucí CentOS 7, takže žádná další instalace není potřebná.

Konfigurace a spuštění testů

 1. Testování propustnosti pomocí iperf3

  • Na serveru, který bude fungovat jako server pro testy propustnosti, spusťte iperf3 -s.
  • Na klientovi, ze kterého chcete testovat propustnost do serveru, spusťte iperf3 -c <IP_adresa_serveru>.
  • Po dokončení testu uvidíte výsledky, které zahrnují informace o maximální dosažené propustnosti.
 2. Testování latence pomocí ping

  • Spusťte příkaz ping <IP_adresa_cílového_serveru> z vašeho terminálu.
  • Ping bude odesílat datové balíčky na cílový server a zobrazí statistiky, včetně průměrné latence.

Automatizace testů

Automatizaci testů můžete provést pomocí skriptů v bashi, které periodicky spouštějí výše uvedené testy a ukládají výsledky do logovacích souborů pro pozdější analýzu.

 • Vytvořte bash skript, který bude obsahovat příkazy pro spouštění testů iperf3 a ping s potřebnými parametry.
 • Skript naplánujte pomocí cron pro periodické spouštění.

 

Implementace automatizovaného testování síťové propustnosti a latence mezi servery na CentOS 7 pomáhá zajistit, že vaše síťová infrastruktura bude spolehlivá a bude splňovat všechny požadavky na výkon. Použitím nástrojů jako iperf3 a ping můžete snadno monitorovat a analyzovat výkon vaší sítě, což vám umožní provádět nezbytné úpravy pro její optimalizaci.