Košík je prázdný

Iperf3 je výkonný nástroj na měření maximální síťové propustnosti TCP a UDP mezi dvěma body v síti. Tento článek popisuje, jak tento nástroj nainstalovat a používat na operačním systému CentOS 7, což umožní uživatelům testovat a analyzovat výkon jejich síťového připojení.

Instalace Iperf3

Než začnete s Iperf3, musíte ho nainstalovat na obě zařízení (server a klient), mezi kterými chcete testovat síťovou propustnost. V CentOS 7 lze Iperf3 nainstalovat z repozitáře EPEL, který musí být předem povolen.

 1. Povolení EPEL repozitáře
  sudo yum install epel-release
  
 2. Instalace Iperf3
  sudo yum install iperf3
  

Po úspěšné instalaci můžete ověřit, že Iperf3 je připraven k použití, zobrazením jeho verze příkazem iperf3 -v.

Konfigurace a použití Iperf3

Aby bylo možné měřit síťovou propustnost, musí být jeden počítač nakonfigurován jako server a druhý jako klient. Iperf3 poté posílá data mezi těmito dvěma body a měří propustnost.

Nastavení serveru

Na zařízení, které má sloužit jako server, spusťte Iperf3 v serverovém módu pomocí následujícího příkazu:

iperf3 -s

Nastavení klienta

Na klientovi, ze kterého budete propustnost testovat, spusťte Iperf3 s adresou serveru:

iperf3 -c <IP_adresa_serveru>

Nahraďte <IP_adresa_serveru> skutečnou IP adresou nebo hostname serveru.

Pokročilé možnosti

Iperf3 nabízí mnoho parametrů pro detailní konfiguraci testů, včetně volby protokolu (TCP/UDP), délky testu, velikosti bloku dat a mnoho dalších. Zde jsou některé užitečné parametry:

 • Volba protokolu: Pro testování UDP použijte -u.
 • Délka testu: Pro nastavení délky testu v sekundách použijte -t <sekundy>.
 • Paralelní testování: Pro spuštění více paralelních testů použijte -P <počet_připojení>.

Příklad pokročilého testu

Pro pokročilý test TCP s 5 paralelními připojeními trvajícím 10 sekund:

Na klientovi:

iperf3 -c <IP_adresa_serveru> -P 5 -t 10

Analýza výsledků

Po dokončení testu Iperf3 zobrazí podrobnou zprávu o výsledcích, včetně maximální dosažené propustnosti, latence a potenciální ztráty dat. Tato data vám pomohou lépe porozumět výkonu vaší sítě a identifikovat možné úzké místa.

 

Iperf3 je silný nástroj pro testování síťové propustnosti, který nabízí flexibilitu v konfiguraci testů a poskytuje užitečné informace pro analýzu výkonu sítě. Jeho použití v CentOS 7 je snadné a efektivní, což umožňuje správcům sítí a IT profesionálům rychle a přesně diagnostikovat a řešit síťové problémy.