Košík je prázdný

Cilium je moderní síťové řešení pro kontejnerové orchestrace systémy, jako je Kubernetes, založené na technologii eBPF. Umožňuje efektivní řízení síťového provozu, zabezpečení a observabilitu na úrovni aplikací. Tento článek poskytuje krok za krokem návod, jak nastavit a používat Cilium na operačním systému CentOS 7, což je běžně používaný serverový operační systém v podnikovém prostředí.

Předpoklady

 • Nainstalovaný a nakonfigurovaný CentOS 7
 • Root přístup nebo přístup s využitím sudo
 • Nainstalovaný Docker nebo jiný kontejnerový runtime

1. Krok: Příprava systému

Nejprve je nutné zajistit, že váš systém je aktualizovaný a má nainstalované potřebné závislosti.

sudo yum update -y
sudo yum install -y epel-release
sudo yum install -y docker
sudo systemctl start docker && sudo systemctl enable docker

2. Krok: Instalace Cilium

Cilium můžeme nainstalovat přímo na CentOS 7 pomocí Cilium CLI. Nejprve si nainstalujeme Cilium CLI.

curl -L --remote-name-all https://github.com/cilium/cilium-cli/releases/latest/download/cilium-linux-amd64.tar.gz
tar xzvf cilium-linux-amd64.tar.gz
sudo mv cilium /usr/local/bin

Po instalaci CLI můžete zahájit instalaci Cilium.

cilium install

3. Krok: Konfigurace Cilium

Po úspěšné instalaci je nutné Cilium nakonfigurovat tak, aby splňoval vaše konkrétní požadavky na síťovou bezpečnost a observabilitu. Cilium umožňuje detailní konfiguraci přes CiliumNetworkPolicy, což je Kubernetes Custom Resource Definition (CRD) pro definování síťových politik.

Následující je příklad jednoduché síťové politiky, která blokuje veškerý vstupní provoz k aplikaci:

apiVersion: "cilium.io/v2"
kind: CiliumNetworkPolicy
metadata:
 name: "deny-incoming"
spec:
 endpointSelector:
  matchLabels:
   app: "myApp"
 ingress:
 - {}

4. Krok: Používání eBPF pro observabilitu

eBPF je klíčovou technologií, kterou Cilium využívá pro observabilitu a sledování síťového provozu. Pomocí eBPF můžete sledovat, jaký provoz prochází do a z vašich aplikací, aniž byste museli měnit samotné aplikace.

Cilium poskytuje nástroje, jako jsou cilium monitor a cilium bpf, pro sledování provozu v reálném čase a analýzu provozních dat.

cilium monitor --related-to=$(cilium endpoint list | grep 'myApp' | awk '{ print $1 }')

5. Krok: Zabezpečení pomocí síťových politik

Kromě observability Cilium poskytuje robustní nástroje pro zabezpečení vašich aplikací pomocí síťových politik. Můžete například definovat politiky, které specifikují, které služby mohou komunikovat mezi sebou, a zablokovat veškerý ostatní provoz.

 

Cilium je výkonné nástroje pro správu síťové bezpečnosti a observability na úrovni aplikací, které využívá pokročilé možnosti eBPF. S touto průvodní příručkou jste krok za krokem prošli procesem nastavení Cilium na CentOS 7, od přípravy systému přes instalaci a konfiguraci až po využití pro zabezpečení a monitorování vašeho síťového prostředí. S Cilium a eBPF máte k dispozici výkonné nástroje pro zvýšení bezpečnosti a viditelnosti vašich aplikací v moderním cloudovém prostředí.