Košík je prázdný

Bezpečnost webových aplikací je v dnešním digitálním světě klíčovou prioritou. Implementace a konfigurace bezpečnostních skenerů, jako jsou OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) a Nikto, na serverech běžících na CentOS 7, může výrazně přispět k odhalování a mitigaci potenciálních bezpečnostních hrozeb. Tento článek poskytuje podrobný průvodce konfigurací těchto nástrojů pro pravidelné bezpečnostní audity.

Instalace a základní konfigurace

OWASP ZAP

 1. Předpoklady: Ujistěte se, že máte nainstalovaný Java Runtime Environment (JRE) 8 nebo novější.

 2. Instalace:

  • Stáhněte nejnovější verzi OWASP ZAP z oficiálních stránek.
  • Rozbalte stažený archiv do vhodného adresáře.
  • Spusťte ZAP pomocí skriptu zap.sh v rozbaleném adresáři.
 3. Konfigurace:

  • Spusťte ZAP a přejděte do Nastavení > Možnosti pro přizpůsobení podle potřeb vaší webové aplikace.
  • Nakonfigurujte proxy server ZAP ve vašem webovém prohlížeči, aby veškerá komunikace procházela přes ZAP.
  • Při prvním spuštění doporučujeme zapnout pasivní skenování a vypnout aktivní skenování, aby se předešlo potenciálnímu narušení funkčnosti aplikace.

Nikto

 1. Instalace:

  • Nikto je k dispozici v repozitářích CentOS a může být instalováno pomocí příkazu: sudo yum install nikto.
 2. Základní použití:

  • Spusťte Nikto s základními parametry pro skenování vaší webové aplikace: nikto -h http://vase.webova.aplikace.
  • Prohlédněte si pokročilé možnosti Nikto pomocí nikto -H, abyste lépe přizpůsobili skenování.

Pravidelné bezpečnostní audity

Pro automatizaci pravidelných bezpečnostních auditů s využitím OWASP ZAP a Nikto na CentOS 7 lze využít cron úlohy.

 1. Vytvoření skriptů:

  • Vytvořte bash skripty pro spouštění OWASP ZAP a Nikto s předdefinovanými parametry.
  • Ujistěte se, že skripty mají nastavena správná oprávnění pro spuštění.
 2. Konfigurace cronu:

  • Otevřete crontab pro aktuálního uživatele pomocí crontab -e.
  • Přidejte řádky pro pravidelné spouštění vašich skriptů, například 0 3 * * * /cesta/k/owasp-zap-skript.sh pro spuštění každý den v 3 hodiny ráno.

 

Implementace a konfigurace bezpečnostních skenerů OWASP ZAP a Nikto na CentOS 7 jsou zásadní kroky k zajištění bezpečnosti vašich webových aplikací. Pravidelné bezpečnostní audity pomáhají identifikovat a řešit bezpečnostní slabiny dříve, než je mohou zneužít útočníci. Důkladná konfigurace a automatizace procesů zvyšují efektivitu a efektivnost vašich bezpečnostních opatření.