Košík je prázdný

PHP 8 přináší řadu významných změn a vylepšení, které mohou zlepšit výkon a bezpečnost vašich aplikací. S novou verzí však také přichází nutnost aktualizovat zastaralé funkce a konstrukce, aby byly vaše aplikace plně kompatibilní. Tento článek poskytuje konkrétní rady a postupy pro aktualizaci zastaralých funkcí PHP při přechodu na PHP 8.

Co je nového v PHP 8

Předtím, než se ponoříme do aktualizací, je důležité pochopit, co PHP 8 přináší:

 • JIT kompilace (Just In Time) pro lepší výkon aplikací.
 • Atributy, které umožňují přidávat metadata do kódu deklarativním způsobem.
 • Union typy umožňují deklarovat více typů pro proměnné, argumenty funkce a návratové typy.
 • Named arguments (Pojmenované argumenty), které zlepšují čitelnost kódu umožněním specifikace argumentů funkce podle jejich jmen.
 • Match výrazy, nová alternativa ke switch výrazům s lepší syntaxí a možností vracet hodnoty.

Aktualizace zastaralých funkcí a konstrukcí

Při migraci na PHP 8 je klíčové identifikovat a aktualizovat zastaralé funkce a konstrukce v kódu. Níže jsou uvedeny některé z nejčastějších změn, které budete potřebovat provést:

 1. Zastaralé funkce a konstrukce

  • create_function(): Tato funkce je nyní zastaralá. Použijte anonymní funkce (closures) místo toho.
  • each(): Funkce each() je zastaralá. Jako alternativu použijte foreach pro iteraci pole.
  • get_magic_quotes_runtime() a set_magic_quotes_runtime(): Odstraňte tyto funkce, protože magické uvozovky nejsou v PHP 8 podporovány.
  • real_escape_string(): Místo této funkce použijte přípravky (prepared statements) pro práci s databázemi, které zlepšují bezpečnost a výkon.
 2. Nové typy a striktní typování

  • PHP 8 zavádí nové typy a rozšiřuje podporu striktního typování. Zkontrolujte a aktualizujte deklarace typů ve vašich funkcích a metodách. Ujistěte se, že využíváte union typy, kde je to vhodné.
 3. Změny v chování některých funkcí

  • Mnoho funkcí v PHP 8 má změněné chování nebo návratové hodnoty. Přečtěte si dokumentaci k těmto funkcím a ujistěte se, že vaše aplikace s nimi správně pracuje. Jedním z příkladů je změna ve funkcích jako je str_contains(), str_starts_with() a str_ends_with(), které jsou nově přidány pro práci s řetězci.

Testování a ladění

Po provedení potřebných aktualizací je nezbytné vaši aplikaci důkladně otestovat. Použijte jednotkové testy a integrační testy pro ověření funkcionalit aplikace a ladění potenciálních problémů. PHP 8 má také vylepšené chybové hlášení, které vám může pomoci identifikovat a opravit problémy rychleji.

 

Migrace na PHP 8 je významným krokem pro zlepšení výkonu, bezpečnosti a kvality vašeho kódu. I když aktualizace zastaralých funkcí a konstrukcí může vyžadovat určité úsilí, výsledný kód bude modernější, efektivnější a snadněji udržovatelný. Nezapomeňte, že důkladné testování je klíčem k úspěšné migraci.