Košík je prázdný

V dnešní době, kdy bezpečnostní hrozby rychle evolvují, je klíčové mít efektivní systém pro shromažďování, sledování a analýzu bezpečnostních událostí v reálném čase. SIEM (Security Information and Event Management) nástroje nabízejí komplexní řešení pro dosažení tohoto cíle. Tento článek popisuje, jak na operačním systému CentOS 7 konfigurovat SIEM pro centralizované shromažďování a analýzu bezpečnostních událostí.

Příprava systému

Před zahájením instalace je důležité zajistit, aby byl systém aktuální a měl dostatek systémových zdrojů (CPU, paměť, diskový prostor) pro hladký běh SIEM nástroje.

 1. Aktualizace systému
  sudo yum update -y
  
 2. Instalace potřebných závislostí Mnoho SIEM nástrojů vyžaduje specifické závislosti. Příklad:
  sudo yum install epel-release -y
  sudo yum install java-1.8.0-openjdk-headless -y
  

Volba SIEM nástroje

Existuje mnoho SIEM řešení kompatibilních s CentOS. Příkladem může být ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) nebo Wazuh. Volba závisí na konkrétních potřebách organizace a dostupných zdrojích.

Instalace a konfigurace ELK Stack

ELK Stack je oblíbená kombinace nástrojů pro správu logů a bezpečnostní analýzu.

 1. Elasticsearch

  • Instalace:
   sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
   echo "[elasticsearch-7.x]
   name=Elasticsearch repository for 7.x packages
   baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
   gpgcheck=1
   gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
   enabled=1
   autorefresh=1
   type=rpm-md" | sudo tee /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
   sudo yum install elasticsearch -y
   ​
  • Konfigurace: Upravte soubor /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml pro nastavení clusteru a síťové konfigurace.
  • Spuštění:
   sudo systemctl enable --now elasticsearch
   ​
 2. Logstash

  • Instalace a konfigurace podobně jako Elasticsearch. Vytvořte konfigurační soubor pro zpracování a předávání logů do Elasticsearch.
 3. Kibana

  • Instalace a konfigurace pro vizualizaci dat z Elasticsearch.

Bezpečnostní konfigurace

Zabezpečení vaší SIEM infrastruktury je kritické. Zahrnuje nastavení firewallu, šifrování komunikace a autentizaci uživatelů.

 1. Nastavení firewallu Povolte pouze nezbytný síťový provoz k vašim SIEM službám.
 2. Šifrování pomocí SSL/TLS Konfigurace SSL/TLS pro šifrovanou komunikaci mezi komponentami ELK Stacku a koncovými body.
 3. Autentizace a autorizace Nastavte silné autentizační mechanismy a politiky pro přístup k datům a správu.

Shromažďování a analýza logů

Po nastavení ELK Stacku je čas konfigurovat shromažďování logů. Logstash může shromažďovat logy z mnoha zdrojů, včetně syslogu, Apache/Nginx logů, logů aplikací atd.

 • Vytvořte konfigurační soubor pro Logstash (/etc/logstash/conf.d/), který specifikuje zdroje logů a výstup do Elasticsearch.

Vizualizace a detekce hrozeb

Kibana poskytuje nástroje pro vizualizaci shromážděných dat. Můžete vytvářet dashboardy pro sledování bezpečnostních událostí v reálném čase a konfigurovat pravidla pro detekci hrozeb.

 • Použijte Kibanu pro vytváření vizualizací a dashboardů založených na datech z Elasticsearch.

 

Implementace SIEM řešení na CentOS 7 vyžaduje pečlivou přípravu a konfiguraci. ELK Stack je jen jedním z mnoha možných řešení. Klíčem k úspěchu je pečlivá konfigurace každé komponenty a průběžná údržba systému. S pravidelným monitorováním a aktualizací můžete značně zvýšit bezpečnost vaší IT infrastruktury.