Košík je prázdný

Wordpress je jedním z nejpoužívanějších systémů pro správu obsahu (CMS) na světě. Díky jeho flexibilitě a uživatelsky přívětivému prostředí si získal oblibu mezi blogery, malými i velkými podniky. Jednou z klíčových funkcí WordPressu, která má zásadní vliv na vyhledávání webu a jeho SEO (Search Engine Optimization), je možnost nastavení vlastních permalinks.

Co jsou permalinks? Permalinks, neboli trvalé odkazy, jsou URL adresy, které vedou na konkrétní stránku nebo příspěvek na vašem webu. Ve WordPressu můžete tyto odkazy upravit tak, aby lépe reflektovaly obsah vaší stránky nebo příspěvku, což může pozitivně ovlivnit vaše SEO.

Proč jsou vlastní permalinks důležité pro SEO?

 1. Struktura URL: SEO-friendly URL by měla být krátká a popisná. Pomáhá to uživatelům i vyhledávačům lépe porozumět obsahu stránky.
 2. Klíčová slova: Začlenění klíčových slov do URL může zlepšit pozici vašeho webu ve výsledcích vyhledávání.
 3. Uživatelská přívětivost: Jednoduché a logické URL adresy zlepšují uživatelskou přívětivost a mohou vést k vyšší míře kliknutí (CTR).

Jak nastavit vlastní permalinks ve WordPressu WordPress nabízí několik přednastavených struktur URL, ale pro optimalizaci SEO je doporučeno nastavit vlastní permalinks.

 1. Přístup k nastavení permalinks: V administrativním panelu WordPressu přejděte do sekce Nastavení a vyberte Permalinks.
 2. Výběr struktury permalinks: Můžete si vybrat jednu z přednastavených struktur nebo použít vlastní strukturu, kliknutím na Vlastní struktura. Zde můžete začlenit proměnné jako %category%, %postname%, %day%, %monthnum%, %year%, %hour%, %minute% a %second%.
 3. Optimalizace pro SEO: Pro většinu webů je nejlepší volbou struktura, která obsahuje %postname% nebo kombinaci %category%/%postname%. Toto nastavení zajišťuje, že URL adresy budou krátké, popisné a budou obsahovat klíčová slova relevantní pro danou stránku nebo příspěvek.
 4. Uložení změn: Po nastavení preferované struktury permalinks nezapomeňte změny uložit kliknutím na tlačítko Uložit změny.

Nejlepší praxe pro nastavení permalinks ve WordPressu

 • Používejte jasná a výstižná klíčová slova.
 • Vyhněte se používání diakritiky a speciálních znaků v URL.
 • Udržujte URL adresy co nejkratší.
 • Oddělujte slova pomlčkami pro lepší čitelnost.

Správné nastavení permalinks ve WordPressu je klíčové pro zlepšení pozic vašeho webu ve vyhledávačích. Krátké, popisné URL s relevantními klíčovými slovy nejenže pomáhají s lepším porozuměním struktury vašeho webu vyhledávači, ale zároveň zvyšují uživatelskou přívětivost. Dodržováním uvedených kroků a osvojením si nejlepších praktik můžete svůj web efektivně optimalizovat pro vyhledávače a zlepšit jeho SEO.