Košík je prázdný

V tomto článku se podrobně podíváme na proces získání rootového přístupu k virtuálnímu privátnímu serveru (VPS). Rootový přístup je nezbytný pro vykonávání administrativních a konfiguračních úkolů na serveru. Zahrnuje plnou kontrolu nad systémem, což umožňuje uživateli instalovat a aktualizovat software, měnit nastavení systému, spravovat uživatelské účty a provádět další kritické operace.

Předpoklady

Před zahájením procesu je důležité zajistit, že máte následující:

 • Přístupové údaje k vašemu VPS: Tyto informace obdržíte od vašeho poskytovatele hostingu. Zpravidla zahrnují IP adresu serveru, uživatelské jméno (často root) a heslo nebo privátní klíč pro SSH připojení.
 • SSH klienta: Pro připojení k serveru z Windows můžete použít program jako Putty nebo z integrovaného terminálu v Linuxu nebo MacOS.

Krok 1: Připojení k serveru pomocí SSH

Pro přístup k rootu na vašem VPS je nejdříve potřeba se k serveru připojit. To se obvykle dělá přes Secure Shell (SSH), což je síťový protokol umožňující šifrované připojení mezi dvěma zařízeními.

 1. Otevřete svůj SSH klient.
 2. Zadejte příkaz pro připojení: ssh root@IP_ADRESA_VPS, kde IP_ADRESA_VPS nahraďte IP adresou vašeho serveru.
 3. Pokud jste se nikdy předtím nepřipojovali k serveru, objeví se dotaz, zda chcete pokračovat. Odpovězte yes.
 4. Zadejte heslo pro root, pokud jste vyzváni, nebo použijte privátní klíč.

Krok 2: Zajištění rootového přístupu

Pokud při připojení nejste automaticky přihlášeni jako root, můžete zkusit některý z následujících kroků:

 • Pokud máte přístup k normálnímu uživatelskému účtu, můžete použít příkaz su - pro změnu na roota. Budete vyzváni k zadání rootového hesla.
 • Pro přechod na roota z normálního účtu lze také použít příkaz sudo -i pokud je váš účet ve skupině sudoers.

Krok 3: Zabezpečení vašeho rootového přístupu

Rootový přístup přináší vysokou úroveň kontroly, ale také riziko. Doporučujeme zabezpečit váš VPS:

 • Změňte výchozí heslo: Použijte silné heslo pro zvýšení bezpečnosti.
 • Nastavení autentizace pomocí veřejného a privátního klíče: To zvyšuje bezpečnost při přihlašování přes SSH.
 • Aktualizace softwaru: Ujistěte se, že váš systém a všechny aplikace jsou aktuální.
 • Instalace firewallu: Například ufw nebo iptables může pomoci omezit neoprávněný přístup.

 

Získání rootového přístupu k vašemu VPS je klíčovým krokem pro správu a konfiguraci serveru. Vždy se ujistěte, že váš server je bezpečný, zvláště pokud pracujete s citlivými daty nebo provozujete veřejně dostupné služby. Dodržováním osvědčených postupů zabezpečení a pravidelnou údržbou zajistíte, že váš server bude bezpečný a spolehlivý.