Košík je prázdný

V dnešní době, kdy počet kybernetických útoků neustále roste, je nezbytné zajistit, aby byly naše virtuální privátní servery (VPS) co nejlépe zabezpečené. Tento článek se zaměří na osvědčené postupy a techniky hardeningu, které by měly být implementovány pro zabezpečení VPS.

Základní přehled

Před tím, než se ponoříme do specifických technik, je důležité zdůraznit, že bezpečnost serveru je neustálý proces, který vyžaduje pravidelné monitorování a aktualizace. Zabezpečení VPS začíná již u výběru poskytovatele hostingu a pokračuje přes konfiguraci systému až po běžnou údržbu.

Aktualizace systému

 • Pravidelně aktualizujte systém a software: Jedním z nejzákladnějších, ale zároveň nejdůležitějších kroků pro zabezpečení VPS je udržovat systém a veškerý nainstalovaný software aktuální. Využívejte automatizované nástroje pro aktualizace a monitorujte výstrahy o zranitelnostech.

Uživatelské účty a přístup

 • Používejte silná hesla a správu oprávnění: Pro všechny uživatelské účty zvolte silná, náhodně generovaná hesla. Omezte počet uživatelů s root přístupem.
 • Konfigurujte sudo pro správu privilegovaných příkazů: Místo přímého používání root účtu povolte sudo pro nezbytné administrátorské úkony.
 • Využijte autentizaci pomocí veřejných klíčů pro SSH: Zapněte autentizaci pomocí veřejných klíčů pro SSH a zakážte přihlašování pomocí hesel.

Síťová bezpečnost

 • Nastavte firewall: Konfigurujte firewall tak, aby povoloval pouze nezbytné síťové provozy. Využijte jak systémové firewally (např. UFW, firewalld), tak i aplikační firewally pro specifické služby.
 • Omezte přístup na důležité porty: Veřejně dostupné služby by měly být omezeny na minimální množství portů a IP adres.

Šifrování a bezpečnostní protokoly

 • Zabezpečte přenosová data šifrováním: Veškerá data přenášená mezi klientem a serverem by měla být šifrována, používejte protokoly jako HTTPS, SFTP, SSH atd.
 • Implementujte TLS/SSL certifikáty: Pro webové aplikace používejte TLS/SSL certifikáty, ideálně s automatickou obnovou (např. Let’s Encrypt).

Monitoring a zálohování

 • Monitorujte systém a logy: Využijte nástroje pro monitorování v reálném čase a pravidelně kontrolovat systémové logy na známky podezřelé aktivity.
 • Pravidelně zálohujte data: Zajistěte, že máte efektivní strategii pro zálohování a obnovu dat, včetně off-site záloh.

Specifické hardening techniky

 • Omezte spouštění skriptů a aplikací: Použijte AppArmor, SELinux nebo podobné nástroje pro omezení toho, co mohou jednotlivé aplikace na serveru dělat.
 • Zabezpečení proti DDoS útokům: Zvažte použití externích služeb pro mitigaci DDoS útoků a omezování rychlosti připojení.

 

Bezpečnost VPS je komplexní a vyžaduje konstantní pozornost a údržbu. Implementací výše uvedených technik a osvědčených postupů můžete výrazně zvýšit bezpečnost vašeho serveru proti široké škále kybernetických hrozeb. Důležité je také udržovat si povědomí o aktuálních hrozbách a pravidelně revidovat bezpečnostní politiky a postupy.