Košík je prázdný

V dnešní době je nezbytné, aby byly webové služby a domény vždy přístupné a funkční. Jednou z běžných chyb, se kterou se mohou správci webů setkat, je chybová hláška: "Host or domain name not found. Name service error for name=example.com type=AAAA: Host found but no data record of requested type." Tento článek se zaměří na význam této chyby, její možné příčiny a na způsoby, jak ji řešit.

Základní vysvětlení chyby

Tato chybová hláška se objevuje, když DNS server nedokáže nalézt AAAA záznam pro specifikovanou doménu. DNS (Domain Name System) je systém, který překládá doménová jména na IP adresy. Záznamy AAAA jsou specifické pro IPv6 adresy, což jsou novější, delší verze IP adres, které mají za cíl řešit vyčerpání dostupných IPv4 adres.

Příčiny chyby

  1. Doména nemá definovaný AAAA záznam: Jednou z nejčastějších příčin této chyby je, že pro danou doménu nebyl v DNS konfiguraci vytvořen AAAA záznam. To znamená, že ačkoliv doména existuje, nebyla pro ni nastavena IPv6 adresa.

  2. Špatná konfigurace DNS: Chyba může být také důsledkem chybné konfigurace DNS záznamů. To může zahrnovat nesprávně nastavené směrování nebo chyby v propagaci DNS záznamů.

  3. DNS propagace: Při přidání nebo úpravě DNS záznamů může trvat nějaký čas, než se změny projeví u všech poskytovatelů internetových služeb. Během této doby mohou uživatelé narazit na chybovou hlášku, protože aktualizace ještě nebyla kompletně rozšířena.

Řešení chyby

  1. Přidání AAAA záznamu: Pokud pro doménu chybí AAAA záznam, je nutné jej vytvořit prostřednictvím administrativního rozhraní poskytovatele domény nebo hostingu. Je důležité zadat správnou IPv6 adresu, která byla přidělena serveru, na kterém doména běží.

  2. Kontrola DNS konfigurace: Je důležité zkontrolovat, zda jsou všechny DNS záznamy správně nakonfigurovány a zda neexistují žádné chyby, které by mohly způsobit problémy s rozpoznáním domény.

  3. Čekání na DNS propagaci: Po přidání nebo úpravě DNS záznamů je doporučeno počkat alespoň 24–48 hodin, aby se změny mohly kompletně propagovat po celém internetu. Během této doby je vhodné monitorovat stav propagace pomocí online nástrojů pro kontrolu DNS.

  4. Použití diagnostických nástrojů: Existuje mnoho online nástrojů, které umožňují zkontrolovat stav DNS záznamů a identifikovat potenciální problémy. Tyto nástroje mohou poskytnout užitečné informace pro řešení chyb.

 

Chybová hláška "Host or domain name not found. Name service error for name=example.com type=AAAA: Host found but no data record of requested type" upozorňuje na problémy související s DNS záznamy, konkrétně s absencí AAAA záznamu pro IPv6 adresy. Při řešení této chyby je důležité pečlivě zkontrolovat a správně nastavit DNS konfiguraci, aby bylo zajištěno, že doména bude správně rozpoznána a přístupná na internetu.