Košík je prázdný

V dnešním digitálním světě je email nezbytnou součástí každodenní komunikace, ať už pro osobní nebo profesionální účely. Nicméně, někdy se stane, že odeslaný email nedorazí k příjemci a je vrácen odesílateli s chybovým hlášením. Tyto chybové zprávy jsou známy jako "bounced emails" nebo "vrácené emaily". V tomto článku se podíváme na nejběžnější chybové hlášky, které mohou při odesílání emailů nastat, a pokusíme se je podrobně vysvětlit.

1. 550 5.1.1 User unknown (Uživatel neznámý) Toto chybové hlášení znamená, že emailová adresa příjemce neexistuje nebo byla zrušena. Ujistěte se, že adresa byla zadána správně a neobsahuje překlepy.

2. 451 Temporary local problem – please try later (Dočasný lokální problém – zkuste to prosím později) Tato zpráva signalizuje dočasný problém na straně serveru příjemce. Mohlo dojít k přetížení serveru nebo k jeho dočasné nedostupnosti. Doporučuje se zkusit email odeslat znovu později.

3. 550 5.7.1 Unable to relay (Nelze přeposlat) Chybová zpráva značí, že odesílatelův server nemá povolení posílat emaily na server příjemce. Tento problém může být způsoben špatným nastavením SMTP serveru nebo chybějícími pověřeními pro autentizaci.

4. 421 Service not available, closing transmission channel (Služba není dostupná, uzavírá se přenosový kanál) Toto hlášení informuje o dočasné nedostupnosti emailové služby, což může být způsobeno údržbou serveru nebo technickými problémy. Zkuste email poslat znovu v jiném čase.

5. 554 Transaction failed (Transakce selhala) Obecné chybové hlášení, které může signalizovat řadu problémů od odmítnutí zprávy kvůli podezření na spam až po technické problémy na serveru. Pro podrobnější diagnostiku se doporučuje kontaktovat poskytovatele emailových služeb.

6. 452 Too many recipients (Příliš mnoho příjemců) Tato zpráva značí, že email se snažíte poslat příliš velkému počtu příjemců najednou. Některé servery mají omezení na maximální počet příjemců, aby se předešlo spamu.

7. 552 Storage allocation exceeded (Překročena alokace úložiště) Příjemcův poštovní schránka je plná a nemůže přijímat další zprávy. Uživatel by měl uvolnit místo ve své poštovní schránce, aby mohl přijímat nové emaily.

8. 533 Authentication required (Je vyžadována autentizace) Tato zpráva se objevuje, pokud odesílatelův emailový server vyžaduje ověření, ale email nebyl odeslán s potřebnými autentizačními údaji. Zkontrolujte nastavení svého emailového klienta.

Výše uvedené chybové zprávy představují pouze část možných problémů, které mohou při odesílání emailů nastat. Důležité je pečlivě si přečíst chybové zprávy a podle nich přijmout odpovídající opatření. V některých případech může být nutná konzultace s IT oddělením nebo poskytovatelem emailových služeb pro řešení specifických technických problémů.