Košík je prázdný

Phishing - Váš účet porušuje zásady a standardy komunity Facebooku

Na Facebooku se v poslední době rozšířil phishingový útok nebývalých rozměrů. Mnoho stránek na této sociální síti obdrželo zprávu s tvrzením, že došlo k porušení pravidel Facebooku. Však pozor, v těchto zprávách se nachází odkaz, který vede na brazilskou phishingovou stránku. Je důležité těmto zprávám nevěnovat pozornost, neklikat na odkazy a smazat je. Jedná se o klamavý phishingový pokus. Ukázky phishingu:

Oddělení 7P Media-AI vás automaticky upozorní
Obdrželi jsme 1 hlášení. Váš účet porušuje zásady a standardy komunity Facebooku
Pokud si myslíte, že jsme udělali chybu, můžete se proti pozastavení odvolat
Odkaz na stížnost: {{https://help-contact.pages.mus.br/help-support}}
Odešlete odvolání podle pokynů na obrazovce
Upozorňujeme, že v některých případech nemusíme před deaktivací účtu odeslat varování. 
Nemůžeme také obnovit účty, které byly pozastaveny z důvodu závažného porušení zásad. Přečtěte si další informace o tom, jak identifikujeme závažná porušení zásad komunitních standardů Facebooku.
Tým Facebooku!
Upozornění: vaše stránka nebude zveřejněna ⚠️
 Vaše stránka na Facebooku porušuje pravidla komunity. Náš systém obdržel hlášení od mnoha lidí o:
  - porušení autorských práv 
  - falešné identifikaci 
  - narušení soukromí 
  - porušení podmínek použití 
  - pro dospělé nebo sexuálně nevhodný obsah \ n 
 Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí je chybné, můžete se odvolat pomocí následujícího odkazu:
  ☛https://bio.to/case15 
  Potvrďte prosím do 24 hodin, jinak bude vaše stránka odstraněny z naší databáze a uživatelé nebudou mít přístup . 
  Meta Platforms, Inc. 
  Pozor: Podpora komunity, 1 způsob Facebooku,
Důležité upozornění Facebook:
Vaše stránka na Facebooku je naplánována k trvalému smazání kvůli příspěvku, který porušuje naše práva k ochranné známce. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli po důkladné analýze a v souladu s našimi zásadami ochrany duševního vlastnictví. 
Pokud se domníváte, že jde o nedorozumění, žádáme vás, abyste podali stížnost a požádali o obnovení vaší stránky, než bude odstraněna z Facebooku. 
Žádost o kontrolu: https://bio.to/case792 
Chápeme, že tato situace může ovlivnit vaše probíhající obchodní operace. Upozorňujeme však, že pokud od vás neobdržíme stížnost, naše rozhodnutí bude konečné. 
Děkujeme za spolupráci a pochopení. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte nás kontaktovat. 
S pozdravem 
Tým podpory Facebooku 
© Noreply Facebook. Meta Platforms, Inc., Pozor: Podpora komunity, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 9402
Vážený
Váš účet bude deaktivován. Důvodem je, že vaše stránka nebo aktivita na ní nesplňuje naše smluvní podmínky.
Pokud si myslíte, že deaktivace tohoto účtu byla chybou, můžeme vás provést několika kroky, abyste požádali o ochranu. Tyto kroky byste měli provést během několika minut, abyste zabránili trvalému smazání vašeho účtu.
Potvrďte svůj účet zde ◉ https://helpbuisnesssuite.store/meta-community-standard
Pokud nebudete potvrzeni, náš systém váš účet automaticky zablokuje a nebudete jej moci znovu používat. Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat naše služby.
Tým podmínek služby © 2023 Inc
Important notification:
Your Facebook page is expected to be permanently removed due to a post that violates our trademark rights. We made this decision after careful consideration and in compliance with our intellectual property protection policies.
If you believe this is a misunderstanding, we kindly request that you submit an appeal to restore your page before removing it from Facebook.
Request review: https://me-qr.com/8te8Bx3O 
We understand that this situation may impact your ongoing business operations. However, please note that if we do not receive your complaint, our decision will be final.
Your cooperation and understanding are greatly appreciated. If you have any questions or concerns, please contact us.
Best regards,
Meta Platforms