Košík je prázdný

PHP skript s odesíláním emailu přes SMTP

Začátkem roku nastalo několik významných změn pro rozesílání emailů. Většina mail poskytovatelů jako je seznam, gmail, yahoo a mnoho dalších zpřísnilo svoji anti-spamovou politiku a doručit hromadný i běžný email se stalo poměrně složitou záležitostí. Mezi omezení se dostali i emaily odesílané skrze funkci php mail(). Následujicí kód Vám pomůže předelat vaše kontaktní formuláře na odesílání skrze SMTP server.

<?php
$to = "EMAIL PRIJEMCE";
$nameto = "JMENO PRIJEMCE";
$from = "EMAIL ODESILATELE";
$namefrom = "JMENO ODESILATELE";
$subject = "PREDMET";
$message = "ZPRAVA V EMAILU";
authSendEmail($from, $namefrom, $to, $nameto, $subject, $message);

function authSendEmail($from, $namefrom, $to, $nameto, $subject, $message)
{
	//KONFIGURACE SMTP SERVERU
	$smtpServer = "email.mydreams.cz";
	$port = "25";
	$timeout = "30";
	$username = "LOGIN NA SMTP SERVER";
	$password = "HESLO NA SMTP SERVER";
	$localhost = "email.mydreams.cz";
	$newLine = "\r\n";

	//PRIPOJENI NA SMTP SERVER PRES URCENY PORT
	$smtpConnect = fsockopen($smtpServer, $port, $errno, $errstr, $timeout);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	
	if(empty($smtpConnect)) {
		$output = "Failed to connect: $smtpResponse";
		return $output;
	} else {
		$logArray['connection'] = "Connected: $smtpResponse";
	}

	fputs($smtpConnect,"AUTH LOGIN" . $newLine);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['authrequest'] = "$smtpResponse";
	
	fputs($smtpConnect, base64_encode($username) . $newLine);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['authusername'] = "$smtpResponse";
	
	fputs($smtpConnect, base64_encode($password) . $newLine);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['authpassword'] = "$smtpResponse";
	
	fputs($smtpConnect, "HELO $localhost" . $newLine);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['heloresponse'] = "$smtpResponse";
	
	fputs($smtpConnect, "MAIL FROM: $from" . $newLine);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['mailfromresponse'] = "$smtpResponse";
	
	fputs($smtpConnect, "RCPT TO: $to" . $newLine);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['mailtoresponse'] = "$smtpResponse";
	
	fputs($smtpConnect, "DATA" . $newLine);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['data1response'] = "$smtpResponse";
	
	//TVORBA HLAVICKY EMAILU
	$headers = "MIME-Version: 1.0" . $newLine;
	$headers .= "Content-type: text/HTML; charset=iso-8859-1" . $newLine;
	$headers .= "To: $nameto <$to>" . $newLine;
	$headers .= "From: $namefrom <$from>" . $newLine;
	fputs($smtpConnect, "To: $to\nFrom: $from\nSubject: $subject\n$headers\n\n$message\n.\n");
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['data2response'] = "$smtpResponse";

	fputs($smtpConnect,"QUIT" . $newLine);
	$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
	$logArray['quitresponse'] = "$smtpResponse";
}
?>