Košík je prázdný

SELinux (Security-Enhanced Linux) představuje klíčový bezpečnostní mechanismus v operačních systémech Linux, včetně distribuce CentOS. Jeho hlavním účelem je omezení přístupu aplikací a procesů k systémovým zdrojům na základě politik bezpečnosti. V průběhu provozu systému mohou být SELinux politiky neúmyslně modifikovány nebo poškozeny, což může vést k nežádoucím problémům s bezpečností a funkčností. V tomto článku se dozvíte, jak krok za krokem obnovit výchozí SELinux politiky pro modifikované nebo poškozené soubory na CentOS 7.

Příprava

Než zahájíte proces obnovy, doporučuje se provést zálohu stávajícího systému, abyste předešli případné ztrátě dat v případě chyby.

Krok 1: Diagnostika problémů s SELinux

Nejprve je třeba zjistit, které soubory mají nesprávně nastavené SELinux kontexty. K tomuto účelu slouží příkaz sestatus, který zobrazí stav SELinux a ausearch -m avc -ts recent, který vyhledá nedávné SELinux audit zprávy.

sestatus
ausearch -m avc -ts recent

Krok 2: Nalezení nesprávně označených souborů

Použijte nástroj find spolu s restorecon pro zjištění souborů, které mají nesprávné SELinux kontexty. Následující příkaz prohledá systém a vypíše soubory, jejichž aktuální kontext se liší od výchozího, který je definován v politikách.

restorecon -rnv /

Přepínač -r rekurzivně prohledá soubory, -n způsobí, že se žádné změny neprovedou (pouze náhled), a -v zobrazí podrobnosti o každé akci.

Krok 3: Obnova výchozích SELinux kontextů

Po identifikaci souborů s nesprávnými kontexty použijte příkaz restorecon bez přepínače -n k provedení skutečných změn.

restorecon -rv /

Tento příkaz obnoví SELinux kontexty všech souborů na jejich výchozí hodnoty podle aktuálních politik.

Krok 4: Ověření a testování

Po obnově kontextů je důležité ověřit, že všechny aplikace a služby na systému fungují správně. Testujte klíčové funkce systému a zkontrolujte, zda nedošlo k nežádoucím vedlejším efektům.

 

Správná konfigurace SELinux je klíčová pro zabezpečení systému. V případě, že dojde k poškození nebo nechtěné modifikaci SELinux politik, může být jejich obnova nezbytná pro udržení bezpečnosti a stability systému. Výše uvedené kroky by vám měly poskytnout jasný postup, jak na CentOS 7 obnovit výchozí SELinux politiky pro modifikované nebo poškozené soubory. Vždy věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním upozorněním a doporučením souvisejícím s SELinux, aby váš systém zůstal bezpečný a spolehlivý.