Košík je prázdný

V oblasti virtuálních privátních serverů (VPS) se často setkáváme s otázkou, jaký typ Virtualizace zvolit pro hostingové služby. Dvě z nejpopulárnějších technologií jsou KVM (Kernel-based Virtual Machine) a OpenVZ (Open Virtuozzo). Přestože obě slouží k virtualizaci a umožňují spuštění více virtuálních serverů na jednom fyzickém stroji, zásadně se liší ve svých přístupech, možnostech a využitích. V tomto článku se podíváme na klíčové rozdíly mezi KVM a OpenVZ, abychom pomohli uživatelům lépe pochopit, která technologie je pro jejich potřeby nejvhodnější.

1. Základní principy a architektura

KVM: KVM je plně virtualizované řešení, což znamená, že každá instance VPS má své vlastní virtuální hardware, včetně síťových karet, disků a grafických adaptérů. KVM umožňuje spouštění izolovaných kopií operačního systému, které mohou být odlišné od hostitelského systému. Je integrován přímo do jádra Linuxu, což mu poskytuje výkonné možnosti a efektivitu.

OpenVZ: Na druhou stranu, OpenVZ používá kontejnerovou virtualizaci, kde všechny VPS sdílejí stejné jádro operačního systému hostitele. To umožňuje rychlé spouštění a nízké režijní náklady na zdroje, ale na úkor menší izolace a flexibility. Všechny instance musí používat jádro operačního systému hostitele, což omezuje možnosti konfigurace a použití různých operačních systémů.

2. Výkon a zdroje

KVM: Díky plné virtualizaci nabízí KVM lepší izolaci a zabezpečení mezi virtuálními servery. Každý VPS může mít svou vlastní alokaci CPU, paměti RAM a úložiště, což zajišťuje, že výkon jednoho serveru nebude ovlivněn ostatními. Tato izolace také umožňuje přesnější alokaci a správu zdrojů.

OpenVZ: OpenVZ sdílí zdroje mezi všechny kontejnery na stejném hostiteli, což může vést k lepší efektivitě využití zdrojů, ale také zvyšuje riziko "noisy neighbor" efektu, kdy jedna instance nadměrně využívá zdroje a negativně ovlivňuje výkon ostatních. OpenVZ často používá "burstable" paměť, která umožňuje dočasně překročit alokované zdroje, pokud jsou dostupné, což může být výhodné pro aplikace s proměnlivou zátěží.

3. Flexibilita a kompatibilita

KVM: Díky plné virtualizaci může KVM hostit širokou škálu operačních systémů, od Linuxu přes Windows až po vlastní nebo speciální systémy. To umožňuje uživatelům velkou flexibilitu ve výběru software, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

OpenVZ: OpenVZ je omezen na Linuxové distribuce, které mohou běžet na stejném jádře jako hostitelský systém. Toto omezení znamená menší flexibilitu v přizpůsobení a možnostech konfigurace, ale také zjednodušuje správu a může být vhodnější pro specifické Linuxové aplikace.

4. Závěr

Výběr mezi KVM a OpenVZ závisí na konkrétních potřebách projektu. KVM nabízí lepší izolaci, výkon a flexibilitu na úkor vyšších nároků na systémové zdroje. Naopak, OpenVZ je vhodnější pro projekty vyžadující rychlou implementaci a efektivnější využití zdrojů, avšak s omezenějšími možnostmi konfigurace a nižší izolací. V obou případech je důležité pečlivě zvážit požadavky aplikace a dostupné zdroje při výběru vhodné platformy pro hosting.