The cart is empty

Jak nastavit Proxy účet v prohlížeči

Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem, překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Jednoduše řečeno, na venek bude mít Váš prohlížeč nebo počítač na některých portech IP adresu proxy serveru.

Podobně funguje i VPN připojení, které předkládá IP adresu VPN serveru na všech portech. O rozdílu mezi Proxy a VPN si můžete přečíst ZDE.

 

Jak nastavit Proxy účet v prohlížeči Firefox:

V prohlížeči: Nastavení - Nastavení sítě - Konfigurovat připojení Firefoxu k internetu. Doplníte IP adresu proxy serveru a port:

 

Následně při otevření jakékoliv web stránky se Vás Firefox zeptá na Login a Heslo. A jste připojeni.

 

Jak nastavit Proxy účet v prohlížeči Chrome nebo pro celý operační systém:

Nastavení pro prohlížeč Chrome je stejné jako pro celý systém. Pokud chcete mít připojení jen pro prohlížeč, použijte prohlížeč Firefox.

Windows - Ovládací panely - Síť a Internet - Proxy server

nebo přímo v prohlížeči Chrome:

Nastavení - Systém - Otevřít nastavení proxy serverů počítače

Doplníte IP adresu proxy serveru a port, a zapnete rozšíření:

 

Následně při otevření jakékoliv web stránky se Vás Chrome zeptá na Login a Heslo. A jste připojeni.