Košík je prázdný

Jak snížit cenu za provoz dedikovaného serveru

Stále se setkáváme s vetším množstvím zákazníků, co odmítají VPS servery jako velmi důstojného nástupce dedikovaných serverů. Obavy z něčeho virtuálního jsou však neopodstatněné a virtualizací serveru získáte mnoho výhod. Podívejme se tedy společně, co můžete získat přechodem z dedikovaného serveru na VPS server.

 

Co je VPS server a virtualizace fyzického serveru?

Virtualizace serveru umožňuje rozdělit jeden fyzický server na několik až desítek na sobě nezávislých virtuálních serverů(VPS). Fyzický server je hardwarově vybaven, především výkonnými procesory(Hyper-threading), které umožňují úplnou hardwarovou virtualizaci KVM a operačním systémem, který obsahuje softwarové vybavení pro práci s virtuálními servery, tzv Hypervisor. Hypervisor umožňuje vytvářet a spravovat virtuální servery. Jedná se o prostředníka mezi fyzickým hardwarem a jednotlivými operačními systémy virtuálních serverů. Virtuálních servery (VPS) neobsahují žádné ovladače hardwaru fyzického stroje, protože hypervisor zprostředkovává své ovladače virtuálním serverům(VPS) na přímo. Z toho plyne výhoda migrovatelnosti VPS. Laicky řečeno, VPS zabalíte, překopírujete na jiný fyzický stroj, rozbalíte a jedete během třiceti minut na novém fyzickém serveru. V případě selhání hardwaru fyzického serveru, je to vlastnost z nezaplacení.

O softwarové virtualizaci(para-virtualizaci nebo pseudo-virtualizace) zde nebudeme mluvit, protože tento druh virtualizace vykazuje většinou nižší výkon a i nižší stabilitu než hardwarová virtualizace KVM.

Výhody virtualizace fyzického serveru

Za dávných časů, čím více služeb běželo na jednom fyzickém serveru, tím byl server náchylnější k pádům a jeho správa byla drahá. Ještě dnes se lze setkat se servery, kde na jednom fyzickém serveru bez virtualizace běží webový server, mail server, DB server, statistiky, primární i sekundární DNS, VPNko, monitoring, zalohování a firemní aplikace. V případě vážnějšího pádu fyzického serveru, může být obnovení ze záloh problematické až nemožné.

U zvirtualizovaného serveru jsou jednotlivé virtuální servery od sebe izolovány. Pokud má některý virtuální server problém, neovlivňují jeho problémy ostatní virtuální servery. Také není potřeba, aby každý virtuální server měl stejné výkonové parametry. Administrátor může každému jednotlivému virtuálnímu serveru nastavit výkon, který potřebuje. V době Vánoc může např. nastat situace zvýšení zátěže na webovém serveru, administrátor serveru tedy nemusí řešit pomalost webů, ale může přiřadit paměť a výkon z jiného virtuálního serveru na webový server. Vyřešení problému během pár minut bez nutnosti restartu.

V dřívějších dobách, pokud firma chtěla dělat kvalitní business, nakoupila několik dedikovaných serverů, a jednotlivé služby mezi ně rozdělila. Ve výsledku firma vlastnila např. pět serverů. Cena umístění serverů a elektřina navíc tak mohli na nákladech udělat 10 000 Kč za měsíc a více. Pokud bychom stejnou situaci vytvořili na jednom fyzickém zvirtualizovaném serveru, dostaneme se s měsíčními náklady na pouhých 2000 Kč. Cena správy jednoho zvirtualizovaného fyzického serveru je také nižší než správa pěti dedikovaných serverů.

Flexibilita zvirtualizovaného serveru

Pomineme-li výhody popsané výše, můžeme spatřit mnoho dalších výhod.

  • Na zvirtualizovaném serveru není žádný problém s restartem jednotlivých VPS.
  • Můžete přidat další virtuální server, aniž by jste museli investovat do nového fyzického serveru.
  • Nemusíte testovat své aplikace na produkčním serveru. Jednoduše si vytvoříte kopii produkčního serveru na novém VPS a zde aplikace odladíte.
  • Nemusíte zálohovat data na serveru, můžete zálohovat celý VPS server i s nastavením.
  • Pro jednu aplikaci (Účetní programy, IM komunikace, propojení poboček společností, generátory dokumentů a videa, organizátory a CMR systémy) serveru s jiným nastavením nemusíte kupovat nový dedikovaný server, jednoduše si zřídíte nové VPS.
  • Oddělením služeb na více izolovaných virtuálních serverů, lze dosáhnout vynikající dostupnosti služeb.
  • Garantované parametry služeb
  • Mnohem rychlejší odstranění problémů jednotlivých serverů.

Virtualizace serveru není o ničem jiném než o snížení celkové ceny za provoz serverů.


Mydreams.cz nabízí komplexní řešení pro firmy, kdy naši administrátoři převezmou firemní IT infrastrukturu, a pomocí virtualizace současných firemních serverů(pokud virtualizaci server podporuje) sníží cenu za provoz i správu serverů.
Více informací: FIREMNÍ IT ŘEŠENÍ

V poslední době se také setkáváme se společnostmi, kteří nechtějí mít starost ani o jeden svůj zvirtualizovaný fyzický server a volí raději nákup virtuálních serverů od nás. Společnosti nemusí investovat do nákupu fyzického serveru pro VPS a tak je celková návratnost firemního IT řešení velmi rychlá. Pro menší a střední firmu můžeme doporučit servery VPS Full z naší nabídky.